Tabor

NEWAG dostarczy EZT-y dla Kolei Śląskich. Przewoźnik podpisał umowę z producentem

Koleje Śląskie podpisały dzisiaj umowę z Newagiem. Nowosądecki producent zajmie się teraz produkcją kolejnych Impulsów dla KŚ.

Fot. Patryk Farana

Zarząd Newagu poinformował, że doszło dzisiaj do podpisania umowy z Kolejami Śląskimi, przedmiotem której jest produkcja i dostawa trzech czteroczłonowych EZT-ów wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz świadczeniem usług serwisowych (do pierwszej naprawy P4). Zapisy w umowie przewidują, że Koleje Śląskie będą mogły domówić kolejne dwa EZT-y wraz z pakietem serwisowym.

Odstawa trzech EZT-ów ma zostać zrealizowana w 2025 roku. Koleje Śląskie domówić kolejne jednostki w ramach prawa opcji będą mogły najpóźniej w ciągu dwóch najbliższych lat. Natomiast umowa przewiduje drugą opcję, czyli przeprowadzenie drugiej naprawy P4. W tym wypadku, będą miały czas do końca 2029 roku na podjęcie decyzji o skorzystaniu z takiej możliwości.

Szacunkowa wartość umowy wynosi 103 620 000,00 zł netto, na którą składa się wynagrodzenie za dostawę trzech EZT w łącznej wysokości: 90 000 000,00 zł netto, płatne proporcjonalnie po dostawie poszczególnych EZT, oraz szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych w wysokości 13 620 000,00 zł netto W razie skorzystania z opcji zamówienia dodatkowych dwóch EZT wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz wydłużenia okresu świadczenia usług serwisowych wszystkich dostarczonych EZT szacunkowa wartość Umowy wyniesie 195 400 000,00 zł netto.

Dodaj komentarz