Przewozy towarowe

UTK zaprasza do konsultacji ws. rynku przewozu towarów

Działasz w branży transportu towarów? Weź udział w konsultacjach i wypowiedz się, jak funkcjonuje kolejowy rynek przewozu towarów w Polsce. Organizuje je Urząd Transportu Kolejowego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego co najmniej raz na 2 lata przeprowadza konsultacje z podmiotami i organizacjami zaangażowanymi w kolejowy transport towarów. Poprzednie konsultacje były przeprowadzane w 2019 r. i 2021 r. z podmiotami biorącymi udział w transporcie towarów, przewoźnikami towarowymi, organizacjami reprezentującymi korzystających z towarowego transportu kolejowego i obiektami infrastruktury usługowej.

Mając na uwadze realizację działań strategicznych Urzędu Transportu Kolejowego, celem tegorocznych konsultacji jest pozyskanie opinii na temat funkcjonowania rynku kolejowego transportu towarowego w Polsce od jak najszerszego grona zainteresowanych. Stąd też obecnie konsultacje przybrały formę ankiety, która jest dostępna dla każdego, kto chciałby wyrazić opinię na temat funkcjonowania i rozwoju rynku przewozów towarowych.

Ankieta opublikowana stronie internetowej Urzędu zawiera głównie pytania zamknięte, jednak istnieje w nich możliwość podzielenia się własną opinią. Szacowany czas wypełnienia ankiety wynosi ok. 15 minut. Formularz zawiera ok. 40 pytań, które zostały podzielone na pięć bloków:

  • ocena funkcjonowania transportu towarów koleją w Polsce,
  • transport intermodalny,
  • współpraca z zarządcą infrastruktury, z operatorami obiektów infrastruktury usługowej i bocznicami,
  • zrównoważony rozwój w sektorze kolejowym,
  • prognozy do 2030 r. na temat rozwoju transportu kolejowego w przewozach towarów w Polsce.

W ciągu ostatnich dwóch lat na rynku kolejowym nastąpiło wiele istotnych zmian. Odwołany został stan pandemii COVID-19, który miał znaczący wpływ na funkcjonowanie przewozów w Polsce i na świecie. Gdy przed rynkiem otworzyły się szersze perspektywy, w Ukrainie wybuchła wojna, która być może jeszcze mocniej wpłynęła rynek kolejowy niż sankcje związane z pandemią. Dlatego też pozyskane z ankiety dane będą cennym źródłem informacji na temat trudności i wyzwań, z jakimi spotykają się podmioty, które chcą być częścią rynku kolejowych przewozów towarowych, oraz wskażą propozycje ich rozwiązania.

Dodaj komentarz