Wywiady

Od małych instalacji teletechnicznych po zintegrowane systemy bezpieczeństwa na rynku kolejowym

Prezes Daniel Siek przybliżył Raportowi Kolejowemu Sat-System Sp. z o.o., strategię oraz innowacje jakie firma wprowadza na rynek.

RK: Panie Prezesie firma Sat-System jest kojarzona z innowacjami w teletechnice na kolei, jakie były początki działalności w tym zakresie?

Daniel Siek: Spółka nasza została doceniona za nietypowe rozwiązania w zakresie innowacji teletechnicznych na rynku kolejowym podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2017 wraz z firmą Trakcja, zaprezentowaliśmy nowy zintegrowany system bezpieczeństwa dworców kolejowych oraz integracje z systemem dynamicznej informacji podróżnych. Docenionym przez ekspertów produktem został system bezpieczeństwa i dynamicznej informacji podróżnych HUSAR SIP.

RK: Jakie zatem były początki firmy? Zapewne dużym ułatwieniem były Wasze wcześniejsze kontrakty?

Daniel Siek: Firma była budowana w oparciu o wysoką jakość świadczonych usług jak również o wzajemne zaufanie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, bez tego trudno w dzisiejszych czasach osiągnąć wyznaczone cele. Rozpoczęliśmy działalność w 1989 od drobnych usług teletechnicznych i telekomunikacyjnych, rozwój w pierwszych latach był dość trudny głównie ze względu na brak jasnych przepisów dotyczących naszej branży. Aktualnie obchodziliśmy 20 lecie istnienia i możemy śmiało powiedzieć, iż jesteśmy jedną z czołowych firm branży instalacji teletechnicznych oraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Nasz System Dynamicznej Informacji Podróżnych zintegrowany z systemem bezpieczeństwa PSIM, należący do najbardziej zaawansowanych tego typu rozwiązań w Polsce,  został po raz pierwszy zastosowany na Dworcu Łódź Fabryczna. Rozwiązanie zostało opracowane w ramach umowy między PKP Polskie Linie KolejoweTrakcja PRKiI na zaprojektowanie i budowę urządzeń teletechniki i systemów IT na dworcu Łódź Fabryczna oraz w tunelu dojazdowym i stacji wraz z integracją z systemami obcymi. Partnerem technologicznym i jednocześnie autorem rozwiązania jest nasza firma.

RK: Proszę powiedzieć jaki jest najnowszy państwa produkt? Jakie wprowadzacie na Polski rynek innowacje?

Daniel Siek: Rozwiązania na kolei to istotny obszar działalności firmy – branża ta wymaga stosowania rozwiązań o unikalnym charakterze, w którym kładzie się szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Nasz najnowszy produkt Automatyczny System Ostrzegania (ASO) ORZEŁ II służy do ostrzegania pracowników pracujących w obrębie linii kolejowych przed nadjeżdżającymi pociągami. System ASO Orzeł II został opracowany zgodnie z wytycznymi PKP PLK S.A. Id-18 „Wytyczne zabezpieczenia miejsca robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym z prędkością V ≥ 100 km/h”.

RK: Jakie obecnie portfolio produktowe macie Państwo w Swojej ofercie?

Daniel Siek: Posiadamy w naszej ofercie produkty na rynek kolejowym, które mogą być wykorzystane także w komunikacji miejskiej i centrach przesiadkowych tj. System Dynamicznej Informacji podróżnych HUSAR SIP zgodny z wytycznymi PLK IPI-6; System Przywoławczo Alarmowy HUSAR SPA zgodny z IPI-4. Gama produktów Husar Tracking System przeznaczona jest do łączności radiowej opartej o cyfrowe platformy informatyczne, cyfrową komunikacje i cyfrową transmisję głosu, zaś Automatyczny System Ostrzegania ORZEŁ II, przeznaczony jest do ochrony placu budowy przy czynnym torze.

Dodaj komentarz