Inwestycje Wydarzenia

Odcinek Chojnów-Rokitki przejdzie remont. Znamy wykonawcę prac

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wybrała wykonawcę prac na linii kolejowej nr 316 na odcinku Chojnów – Rokitki.

Inwestycję zaprojektuje i wykona prace budowlane firma Kopareczka sp. z o.o. ze Żmigrodu. Roboty dotyczyć będą odcinka o długości ok. 6 km.

W ramach prac wykonawca wymieni m.in. elementy nawierzchni, wykona roboty podtorowe, a także prace peronowe.

Wykonawca na realizację zadania będzie mieć 7 miesięcy od podpisania umowy.

Dodaj komentarz