Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Program Kolej Plus: w PKP PLK trwa analiza wniosków

W dniu 26 listopada 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakończą szczegółową analizę wniosków złożonych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Ponadto planuje się rozmowy z wnioskodawcami, tak aby do kolejnego etapu przeszły propozycje spełniające kryteria programowe.

Inwestycje kolejowe w ramach Programu Kolej Plus skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz sprzyjają utrzymaniu gospodarki na ścieżce rozwoju gospodarczego. W regionach poprawią się warunki życia mieszkańców. Program Kolej Plus to rozwój komunikacji dostępnej, ekologicznej i atrakcyjnej.

Andrzej Bittel
Wiceminister infrastruktury

Ostatecznie do PKP PLK, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej trafiło 96 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Obejmują one remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych.

Największa liczba wniosków spłynęła z województwa śląskiego- 19. Ponadto wpłynęły wnioski z województw:

  • podkarpackiego (11),
  • małopolskiego i mazowieckiego (9),
  • lubuskiego (8).
  • warmińsko- mazurskiego i kujawsko-pomorskiego (6),
  • dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego (5),
  • zachodniopomorskiego(4),
  • łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego (2),
  • opolskiego (1).

W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych lub przystanków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji. Takie inicjatywy jak program Kolej Plus pozwalają eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów.

Ireneusz Merchel
Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA

Budżet Programu to 6,5 mld zł, w tym ok. 5,5 mld zł stanowią środki budżetu państwa (85%), a ok.1 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego (15%). Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.

71 wniosków dotyczy tzw. projektów liniowych (tj. modernizacji, rewitalizacji, odbudowy lub budowy nowych linii kolejowych). Kolejne25 wniosków to projekty punkowe, czyli łącznice, mijanki, infrastruktura obsługi pasażerskiej- perony, przystanki, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przebudowę układów torowych.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Przypomnijmy, że efektem realizacji Programu Kolej Plus przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Kolej bliżej mieszkańców

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z Samorządami przywrócą połączenia kolejowe w całej Polsce w miejscowościach obecnie wykluczonych komunikacyjnie. Inwestycje będą realizowane w ramach prowadzonego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+
do 2028 roku. Do Programu może zostać zgłoszona każda miejscowość, która ma powyżej 10 tys. mieszkańców i nie posiada dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub posiadająca dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia. Zgłoszeń będą dokonywać Samorządy.

Dodaj komentarz