Aktualności Inwestycje Raport z Polski

Program Kolej Plus: w PKP PLK trwa analiza wniosków

W dniu 26 listopada 2020 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zakończą szczegółową analizę wniosków złożonych w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Ponadto planuje się rozmowy z wnioskodawcami, tak aby do kolejnego etapu przeszły propozycje spełniające kryteria programowe.
Inwestycje kolejowe w ramach Programu Kolej Plus skutecznie pomogą zwalczyć wykluczenie komunikacyjne oraz sprzyjają utrzymaniu gospodarki na ścieżce rozwoju gospodarczego. W regionach poprawią się warunki życia mieszkańców. Program Kolej Plus to rozwój komunikacji dostępnej, ekologicznej i atrakcyjnej. Andrzej Bittel Wiceminister infrastruktury
Ostatecznie do PKP PLK, czyli zarządcy infrastruktury kolejowej trafiło 96 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Obejmują one remont, odtworzenie lub budowę nowych linii kolejowych, a także budowę nowych przystanków, mijanek i łącznic kolejowych. Największa liczba wniosków spłynęła z województwa śląskiego- 19. Ponadto wpłynęły wnioski z województw:
  • podkarpackiego (11),
  • małopolskiego i mazowieckiego (9),
  • lubuskiego (8).
  • warmińsko- mazurskiego i kujawsko-pomorskiego (6),
  • dolnośląskiego, lubelskiego i wielkopolskiego (5),
  • zachodniopomorskiego(4),
  • łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego (2),
  • opolskiego (1).
W kolejnych etapach wykorzystamy nasze doświadczenie i potencjał do budowy i odbudowy linii kolejowych lub przystanków, które zostaną zakwalifikowane do realizacji. Takie inicjatywy jak program Kolej Plus pozwalają eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei mieszkańcom regionów. Ireneusz Merchel Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych SA
Budżet Programu to 6,5 mld zł, w tym ok. 5,5 mld zł stanowią środki budżetu państwa (85%), a ok.1 mld zł to środki jednostek samorządu terytorialnego (15%). Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł. To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje Program Kolej Plus. Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.Czytaj dalej >