Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski

Kruszce kopalniane, ropa i gaz ziemny najczęściej transportowanymi towarami [RAPORT]

W 2020 r. blisko 63 proc. ze wszystkich przewiezionych koleją towarów stanowiły węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, grupa rudy metali oraz pozostałe kruszce pochodzące z górnictwa i kopalnictwa. Towary te odpowiadały także za ponad połowę pracy przewozowej w przewozach towarowych. Wstępny raport publikuje Urząd Transportu Kolejowego.

W 2020 r. torami przetransportowano 223,2 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 52,2 mld tonokilometrów. Wielkości te były niższe odpowiednio o 5,6 proc. i 6,6 proc. w porównaniu do 2019 r. Przewieziono łącznie 82,6 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego (spadek o ponad 8,5 mln ton mniej niż w 2019 r.). Udział tej grupy w ogóle przewiezionej masy zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. i wyniósł 37 proc.  proc.. W przypadku drugiej najważniejszej grupy tj. rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa spadek wyniósł blisko 7 mln ton, co przełożyło się na spadek udziału o blisko 1,5 punktu procentowego. W ramach tej grupy przewieziono łącznie 57,8 mln ton, zaś jej udział w ogóle przewiezionej masy wyniósł 25,9 proc.. Szczegółowe dane znajdują się w opracowaniu Grupy towarów 2020. Podstawowe dane.

Jak przedstawia się ostatni kwartał minionego roku?

W ostatnim kwartale 2020 r. przewieziono blisko 61,2 mln ton ładunków. Wykonano 14,3 mld tonokilometrów pracy przewozowej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 4,1 proc. wg masy oraz 4,2 proc. wg pracy przewozowej.