Analizy Przewozy towarowe Raport z Polski

Kruszce kopalniane, ropa i gaz ziemny najczęściej transportowanymi towarami [RAPORT]

W 2020 r. blisko 63 proc. ze wszystkich przewiezionych koleją towarów stanowiły węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, grupa rudy metali oraz pozostałe kruszce pochodzące z górnictwa i kopalnictwa. Towary te odpowiadały także za ponad połowę pracy przewozowej w przewozach towarowych. Wstępny raport publikuje Urząd Transportu Kolejowego.

W 2020 r. torami przetransportowano 223,2 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 52,2 mld tonokilometrów. Wielkości te były niższe odpowiednio o 5,6 proc. i 6,6 proc. w porównaniu do 2019 r. Przewieziono łącznie 82,6 mln ton węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego (spadek o ponad 8,5 mln ton mniej niż w 2019 r.). Udział tej grupy w ogóle przewiezionej masy zmniejszył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. i wyniósł 37 proc.  proc.. W przypadku drugiej najważniejszej grupy tj. rudy metali i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa spadek wyniósł blisko 7 mln ton, co przełożyło się na spadek udziału o blisko 1,5 punktu procentowego. W ramach tej grupy przewieziono łącznie 57,8 mln ton, zaś jej udział w ogóle przewiezionej masy wyniósł 25,9 proc.. Szczegółowe dane znajdują się w opracowaniu Grupy towarów 2020. Podstawowe dane.

Jak przedstawia się ostatni kwartał minionego roku?

W ostatnim kwartale 2020 r. przewieziono blisko 61,2 mln ton ładunków. Wykonano 14,3 mld tonokilometrów pracy przewozowej. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. oznacza to odpowiednio wzrost o 4,1 proc. wg masy oraz 4,2 proc. wg pracy przewozowej.

W ramach grupy węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny przewieziono 23,2 mln ton odnotowując spadek o 0,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, Wynik ten był jednak najwyższy w całym 2020 r. i w stosunku do III kwartału 2020 r. oznaczał przewiezienie masy o ponad 2,6 mln ton większej. Jej udział w samym czwartym kwartale wyniósł 37,9 proc.. Zrealizowana praca przewozowa wyniosła 3,6 mld tonokilometrów.

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. wzrosły przewozy tradycyjnie najważniejszych grup towarów przewożonych koleją. W przypadku rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa wzrost wyniósł 3,4 proc. wg masy oraz 6,4 proc. wg pracy przewozowej. W tej grupie przewoźnicy  przewieźli 15,8 mln ton, zaś praca przewozowa wyniosła 3,8 mld tonokilometrów. Udział tej grupy w masie dla czwartego kwartału wyniósł 25,8 proc., co jest wynikiem bardzo zbliżonym do danych za cały 2020 r.

W przypadku grupy chemikalia, produkty chemiczne wzrost w stosunku do analogicznego okresu wyniósł 19,9 proc. wg masy i 17,1 proc. wg pracy przewozowej. W przypadku grupy metali i wyroby metalowe wzrost ten wyniósł 15,5 proc. oraz 10,2 proc..

W IV kwartale 2020 r. przewozy ładunków w wagonach lub z wykorzystaniem wagonów platform oferowało 72 przewoźników. 10 z nich odpowiadało za przewiezienie ponad 78,34 proc. masy towarów oraz za blisko 78 proc. zrealizowanej pracy przewozowej w tym okresie. Udział wszystkich 62 pozostałych przewoźników był rozproszony i nie przekraczał nawet ¼ wartości ogółem.

Ostateczne wyniki dostępne będą po publikacji Sprawozdania z funkcjonowania rynku kolejowego w 2020 r., który dostępny będzie 31 lipca 2021 r. na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.

Dodaj komentarz