Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31

Ruszył projekt Stacji Muzeum „KOLEJ na cyfryzację – ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31”

Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31 (Fot. Piotr Michalski)
Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31 (Fot. Piotr Michalski)

W marcu tego roku Stacja Muzeum otrzymała 40 000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu „Kultura cyfrowa”) na digitalizację dokumentacji technicznej lokomotywy parowej Pt31. Dotację uzupełni kwota 43 000 zł przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Po podpisaniu umów z grantodawcami na dofinansowanie zadania pn. „KOLEJ na cyfryzację – ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31”, wyłoniony został wykonawca usługi. Teraz materiał zostanie bezpiecznie przeskanowany, a skany poddane koniecznej obróbce cyfrowej. Dane wytworzone w procesie digitalizacji (tj. pliki wzorcowe, pliki użytkowe odwzorowań cyfrowych oraz metadane) zostaną zapisane na nośnikach w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i dostęp dla systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Po opracowaniu, wybrane rysunki wraz z opisami merytorycznymi znajdą się na platformie Cyfrowa Stacja Muzeum, dostępnej pod adresem https://cyfrowa.stacjamuzeum.pl/.

Digitalizacja archiwaliów potrwa do października 2022 roku.

Po zakończeniu zadania cały zasób będzie udostępniany osobom zainteresowanym – do celów naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich.

Dokumentacja, o której mowa obejmuje ok. 1287 rysunków na kalce technicznej i papierze o wymiarach zbliżonych do A1, A2, A3 i A0 oraz w innych niestandardowych formatach, na których najczęściej pojawia się sygnatura Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce S.A. – Zakłady w Chrzanowie [‘Fablok’]. Stacja Muzeum nie była w stanie zdigitalizować ich we własnym zakresie, duży problem stanowiła postępująca degradacja kalek technicznych, na których sporządzono rysunki, stąd decyzja o sięgnięciu po środki zewnętrzne.

Warto podkreślić, że w zbiorach Muzeum znajduje się zarówno parowóz Pt31-64, jak i Pt47 o numerach: 01, 93, 104 i 152 – będący konstrukcją rozwojową parowozu Pt31 zaprojektowanego przez inż. Kazimierza Zembrzuskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Oprac. Stacja Muzeum

Dodaj komentarz