Raport z Polski Tabor Wydarzenia

Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31

Ruszył projekt Stacji Muzeum „KOLEJ na cyfryzację – ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31”

Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31 (Fot. Piotr Michalski)
Stacja Muzeum zdigitalizuje dokumentację parowozu Pt31 (Fot. Piotr Michalski)

W marcu tego roku Stacja Muzeum otrzymała 40 000 zł z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Programu „Kultura cyfrowa”) na digitalizację dokumentacji technicznej lokomotywy parowej Pt31. Dotację uzupełni kwota 43 000 zł przyznana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Po podpisaniu umów z grantodawcami na dofinansowanie zadania pn. „KOLEJ na cyfryzację – ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31”, wyłoniony został wykonawca usługi. Teraz materiał zostanie bezpiecznie przeskanowany, a skany poddane koniecznej obróbce cyfrowej. Dane wytworzone w procesie digitalizacji (tj. pliki wzorcowe, pliki użytkowe odwzorowań cyfrowych oraz metadane) zostaną zapisane na nośnikach w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i dostęp dla systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Po opracowaniu, wybrane rysunki wraz z opisami merytorycznymi znajdą się na platformie Cyfrowa Stacja Muzeum, dostępnej pod adresem https://cyfrowa.stacjamuzeum.pl/.