Raport z Polski Tabor

PESA Bydgoszcz wyprodukuje kolejne lokomotywy dla CARGOUNIT

Strategia CARGOUNIT zakłada rozwój w krajach Europy Środkowo – Wschodniej poprzez oferowanie przewoźnikom kolejowym nowoczesnych lokomotyw elektrycznych w odpowiedzi na wzrost zapotrzebowania wynikający ze wzrostu przewozów kolejowych jak i potrzebę wymiany użytkowanych lokomotyw na nowoczesne.

– Zamawiane przez nas lokomotywy PESA systematycznie trafiają do naszych klientów. W tej chwili w eksploatacji jest już 19 Gam Marathon, wkrótce odbierzemy kolejne, a zakończenie dostaw wszystkich 40 lokomotyw planowane jest do końca 2024 roku – zapowiedział Łukasz Boroń Prezes Zarządu CARGOUNIT.

Dodaj komentarz