Tramwaje

Tramwaje we Frankfurcie nad Odrą

W grudniowym numerze „Raportu Tramwajowego” zaglądamy do przygranicznego miasta Frankfurt nad Odrą, aby zapoznać się z tamtejszym systemem tramwajowym.

Pierwsze tramwaje wyjechały na ulice Frankfurtu n/O 1 lutego 1881 roku. Nie przewoziły jednak pasażerów… Była to linia towarowa do kopalni węgla brunatnego. Trzynaście lat później, po długich rozmowach i wyborze wykonawcy, podjęto decyzję, że budowę linii tramwajowej i elektrowni miejskiej, zrealizuje firma AEG z Berlina. Koncesji udzielono jej na 50 lat. Po upływie tego okresu tramwaje miały nieodpłatnie przejść na rzecz miasta.

Wagon GT6M z okolicznościową reklamą 125-lecia tramwajów we Frankfurcie nad Odrą

Dokładnie 20 stycznia 1898 r. uruchomiono pojazdy elektryczne. Odcinek torowiska do dworca kolejowego był bardzo stromy. Po otwarciu sieć składała się z trzech jednotorowych linii o długości 9,5 km, wszystkie spotykały się na Wilhelmsplatz. Linie były oznaczane kolorami:

  • zielona: Cüstrinerstr. – Chausseehaus
  • czerwona: Dworzec – Schützenhaus
  • żółta: Neu Kirchhof – Junkerstr.
Wagony Tatra #210 i #223 przy Uniwersytecie Viadrina.

Linia czerwona docierała do Słubic. W 1898 r. przedłużono trasę zieloną do Rzeźni. W 1899 firma AEG sprzedała przedsiębiorstwo firmie Lokalbahn z Berlina. W grudniu 1899 r. oddano do użytku czwartą linię niebieską, która biegła na trasie Logenstr. – Koszary. Długość sieci liczyła 12 km. Po II wojnie światowej i podziale miast poprzez wyznaczenie granicy na Odrze naturalną koleją rzeczy stał się fakt, iż tramwaje z Frankfurtu nie mogły już kursować do polskiego miasta Słubice. Linię utrzymywano jeszcze do 28 września 1945 roku, po czym wyłączono ją z użytkowania. O ile nie wiadomo mi czy pod asfaltem zachowały się szyny po tej linii tramwajowej do stadionu, to na kamienicach czy murach kościoła są do dziś zachowane rozety do podwieszania sieci trakcyjnej. Kolejne lata to oczywiście rozbudowa frankfurckiej sieci tramwajowej.

Wagon KT4D #212 pomalowany częściowo w oryginalne malowanie dla tramwajów Tatra z początku dostaw

W 1948 r. powstało państwowe przedsiębiorstwo VEV Frankfurt Oder. W 1957 r. linię nr 2 poprowadzono nową ulicą Karl-Marx-Strasse. W 1960 r. wydano zarządzenie, według którego w miastach poniżej 300 tys. mieszkańców miano zlikwidować tramwaje. Zarządzenie to wycofano w 1974 r. Oddano wtedy też nową linię tramwajową od Platz der Republik do Oderallee o długości 2,36 km.

W 1976 r. przedłużono linię nr 3 do nowej końcówki Kopernikusstr, a w lipcu uruchomiono linię nr 4, która kursowała na trasie Kopernikusstr. – Stadion. 20 września 1982 r. uruchomiono linię nr 5 na trasie Neuberesinchen – Westkreuz o długości 2,3 km. W 1983 r. zmieniono przebieg wszystkich linii:

  • 1: Neuberesinchen – Lebuser Vorstadt
  • 2: Westkreuz – Stadion
  • 3: Kopernikusstrasse – Lebuser Vorstadt
  • 4: Kopernikusstrasse – Stadion
  • 5: Westkreuz – Neuberesinchen
Wagon GT6M #306 przy dworcu gółwnym

Dodaj komentarz