Przewozy towarowe

PKP Cargo podsumowało dane finansowe za 2019 rok

PKP CARGO bez przeszkód realizuje zadania przewozowe mimo epidemii koronawirusa i to zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. O wprowadzonych procedurach bezpieczeństwa, które mają utrzymać bezproblemowe funkcjonowanie spółki, mówił podczas konferencji prasowej prezes zarządu Czesław Warsewicz.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego, PKP Cargo powołało Zespół Zarządzania Kryzysowego, który opracował i wdrożył w przedsiębiorstwie procedury bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników.

– Naszym najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie procesu przewozowego, aby bez problemów przewieźć każdy ładunek nadany przez klienta. I to zadanie w pełni realizujemy – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Z powodu koronawirusa działalność ograniczyły niektóre firmy transportu drogowego, które nie wożą towarów np. do Włoch, czy Hiszpanii, gdzie jest najwięcej przypadków zarażenia koronawirusem. Kolej natomiast utrzymała przewozy do tych państw, gdyż organizacja transportów szynowych znacznie ogranicza ryzyko zarażenia się koronawirusem i zachorowania na COVID-19. Tym samym wzrosło strategiczne znaczenie naszej branży dla utrzymania łańcuchów dostaw w Polsce i Europie – wyjaśnia Warsewicz.

 

W trakcie konferencji prasowej prezes Warsewicz podkreślił, że obecna sytuacja na świecie to duże wyzwanie dla kolei. Jednak ten rok jest także wymagający dla przewozów szynowych, choć z innego powodu.

Miniony rok był trudnym okresem dla całego sektora kolejowych przewozów towarowych. Spadła zarówno masa transportowanych ładunków, jak i praca przewozowa. Był to rezultat dekoniunktury na rynku przewozów towarów masowych. 2019 rok to także okres przeprowadzenia procesu optymalizacji funkcjonowania wszystkich spółek Grupy PKP CARGO oraz ich wewnętrznej racjonalizacji. Dzięki temu, mimo spadku przewiezionej masy, Grupa wygenerowała zyski na wszystkich poziomach.

Choć spadek przewozów był widoczny, nie odzwierciedlało się to w przychodach operacyjnych grupy PKP Cargo.

W 2019 roku wyniosły one 4,87 mld zł, co oznacza zmniejszenie przychodów Grupy o 7,1 proc. w stosunku do roku 2018 (5,24 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż 2018 rok był rekordowy pod względem tego wskaźnika – to najwyższy wynik osiągnięty przez Grupę od 2013 roku, czyli od momentu wejścia PKP CARGO na giełdę. Warto dodać, że wynik osiągnięty w 2019 roku jest drugim w kolejności, po 2018 roku, najwyższym przychodem Grupy od 2013 roku.

EBITDA w 2019 roku wyniosła 860 mln zł. Była niższa od rekordowego 2018 roku o 5,2 proc. (907 mln zł), a o spadku rentowności przesądziła druga połowa roku. Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 723 mln zł. EBIT Grupy PKP CARGO w 2019 roku kształtował się na poziomie nieodbiegającym od wyników historycznych i wyniósł 143 mln zł. Wynik netto Grupy to 36 mln zł, a generowane koszty spadły o 4,8 proc. do poziomu 4,72 mld zł. Pomimo negatywnego wpływu otoczenia rynkowego Grupa PKP CARGO utrzymuje także wysoki poziom przychodów jednostkowych w przeliczeniu na tkm (+7,8 proc.).

– Pracujemy nad stałym wzrostem efektywności naszej działalności biznesowej. To w dużym stopniu pozwala nam na ograniczenie negatywnych skutków sytuacji rynkowej – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

 

Dodaj komentarz