Inwestycje Przewozy towarowe

Miliardowe inwestycje w sprawny dojazd do portów

Polskie porty staną się bardziej konkurencyjne dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 4 mld zł. Porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach zyskają m.in. zmodernizowane tory, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać więcej ładunków. Zwiększą się możliwości przeładunkowe portów i poprawi się ich dostępność. Lepsze parametry linii prowadzących do portów zwiększą konkurencyjność transportu kolejowego i morskiego, a w efekcie przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprzez modernizację infrastruktury kolejowej poprawiają dostęp do portów morskich. Lepszy stan infrastruktury kolejowej nie tylko zwiększy potencjał gospodarczy w północnych rejonach kraju, ale wpłynie też na wzmocnienie efektywności całego transportu kolejowego. To bardzo istotne, bo transport kolejowy jest znacznie bardziej ekologiczny od drogowego, a więcej pociągów na torach oznacza mniejsze zanieczyszczenia powietrza i więcej korzyści dla środowiska.
Prace na liniach dojazdowych do polskich portów to najważniejsze projekty pod kątem przewozów towarowych, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki inwestycji czas załadunku i rozładunku towarów skróci się do kilkudziesięciu minut, a porty zyskają możliwość przyjęcia znacznie większej ilości towarów. Dzięki wykonanym pracom wzrośnie też punktualność i szybkość przejazdu składów, które będą mogły mieć więcej wagonów, a w efekcie będą bardziej pojemne.

Lepsze parametry linii do portu w Gdańsku

Trwają prace na trasach dojazdowych do portu w Gdańsku. W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo – drogowych i przejść dla pieszych, a wymienionych będzie 221 rozjazdów. Prace obejmują stacje Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa oraz rejon stacji Gdańsk Wiślany, gdzie zwiększy się liczba zelektryfikowanych torów. Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania.
Przebudowane zostaną też obiekty inżynieryjne: 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.
Obecnie na stacji Gdańsk Port Północny trwają prace związane ze wzmacnianiem terenu, natomiast na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa budowana jest nowa nastawnia oraz wykonywany jest nowy system odwodnienia. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Torpol S.A. oraz Intercor Sp. z o.o.