Inwestycje Przewozy towarowe

Miliardowe inwestycje w sprawny dojazd do portów

Polskie porty staną się bardziej konkurencyjne dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 4 mld zł. Porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach zyskają m.in. zmodernizowane tory, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać więcej ładunków. Zwiększą się możliwości przeładunkowe portów i poprawi się ich dostępność. Lepsze parametry linii prowadzących do portów zwiększą konkurencyjność transportu kolejowego i morskiego, a w efekcie przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprzez modernizację infrastruktury kolejowej poprawiają dostęp do portów morskich. Lepszy stan infrastruktury kolejowej nie tylko zwiększy potencjał gospodarczy w północnych rejonach kraju, ale wpłynie też na wzmocnienie efektywności całego transportu kolejowego. To bardzo istotne, bo transport kolejowy jest znacznie bardziej ekologiczny od drogowego, a więcej pociągów na torach oznacza mniejsze zanieczyszczenia powietrza i więcej korzyści dla środowiska.
Prace na liniach dojazdowych do polskich portów to najważniejsze projekty pod kątem przewozów towarowych, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki inwestycji czas załadunku i rozładunku towarów skróci się do kilkudziesięciu minut, a porty zyskają możliwość przyjęcia znacznie większej ilości towarów. Dzięki wykonanym pracom wzrośnie też punktualność i szybkość przejazdu składów, które będą mogły mieć więcej wagonów, a w efekcie będą bardziej pojemne.