Inwestycje Przewozy towarowe

Miliardowe inwestycje w sprawny dojazd do portów

Polskie porty staną się bardziej konkurencyjne dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 4 mld zł. Porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu i Policach zyskają m.in. zmodernizowane tory, a obsługiwane pociągi będą mogły być dłuższe i zabierać więcej ładunków. Zwiększą się możliwości przeładunkowe portów i poprawi się ich dostępność. Lepsze parametry linii prowadzących do portów zwiększą konkurencyjność transportu kolejowego i morskiego, a w efekcie przyczynią się do wzrostu gospodarczego kraju.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poprzez modernizację infrastruktury kolejowej poprawiają dostęp do portów morskich. Lepszy stan infrastruktury kolejowej nie tylko zwiększy potencjał gospodarczy w północnych rejonach kraju, ale wpłynie też na wzmocnienie efektywności całego transportu kolejowego. To bardzo istotne, bo transport kolejowy jest znacznie bardziej ekologiczny od drogowego, a więcej pociągów na torach oznacza mniejsze zanieczyszczenia powietrza i więcej korzyści dla środowiska.
Prace na liniach dojazdowych do polskich portów to najważniejsze projekty pod kątem przewozów towarowych, zawarte w Krajowym Programie Kolejowym. Dzięki inwestycji czas załadunku i rozładunku towarów skróci się do kilkudziesięciu minut, a porty zyskają możliwość przyjęcia znacznie większej ilości towarów. Dzięki wykonanym pracom wzrośnie też punktualność i szybkość przejazdu składów, które będą mogły mieć więcej wagonów, a w efekcie będą bardziej pojemne.

Lepsze parametry linii do portu w Gdańsku

Trwają prace na trasach dojazdowych do portu w Gdańsku. W ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” przebudowanych zostanie ponad 70 km torów, 13 przejazdów kolejowo – drogowych i przejść dla pieszych, a wymienionych będzie 221 rozjazdów. Prace obejmują stacje Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa oraz rejon stacji Gdańsk Wiślany, gdzie zwiększy się liczba zelektryfikowanych torów. Sprawniejszy ruch pociągów zapewni rozbudowa lokalnego centrum sterowania.
Przebudowane zostaną też obiekty inżynieryjne: 3 mosty, 2 wiadukty oraz 18 przepustów. Nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski wybudowany zostanie nowy wiadukt z drogami dojazdowymi.
Obecnie na stacji Gdańsk Port Północny trwają prace związane ze wzmacnianiem terenu, natomiast na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa budowana jest nowa nastawnia oraz wykonywany jest nowy system odwodnienia. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Torpol S.A. oraz Intercor Sp. z o.o.

Port w Gdyni

115 km przebudowanych  torów w Gdyni

Na terenie Trójmiasta swoją przepustowość poprawi też infrastruktura kolejowa prowadząca do portu w Gdyni. Większe bezpieczeństwo przewożonych towarów zapewni nowe lokalne centrum sterowania, a komunikację ułatwi budowa dwóch wiaduktów kolejowych. W ramach inwestycji zamontowanych zostanie 356 nowych rozjazdów, a przebudowanych będzie aż 115 km torów.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zelektryfikują także dojazdy do bram portu oraz zmodernizują 13 km dróg, most kolejowy oraz 2 przejazdy kolejowo – drogowe. Dzięki temu, pociągi transportujące towary na teren portu, będą mogły być dłuższe i mieć nawet 740 metrów przy obciążeniu wynoszącym 221 kN na oś.
Obecnie na terenie stacji Gdynia Port trwa demontaż starych torów, rozjazdów i sieci trakcyjnej oraz wykonywane są prace ziemne. Na potrzeby tylko tej inwestycji zgromadzono ponad 120 tys. podkładów oraz ponad 210 tys. ton tłucznia. Prace wykonuje firma Budimex S.A.
Łączna wartość projektów realizowanych w trójmiejskich portach wynosi ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. stanowi dofinansowanie unijne – ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 r.

Port Morski w Szczecinie

Szczecin: kilkaset rozjazdów z elektrycznym ogrzewaniem

Towary będą mogły zostać sprawniej obsłużone również na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na stacji Szczecin Port ułożonych zostanie 61 km nowych torów, a bezpieczeństwo wzrośnie dzięki przebudowie 12 przejazdów kolejowo-drogowych. Ponadto 177 rozjazdów będzie wyposażonych w elektryczne ogrzewanie, co zapewni sprawne i bezawaryjne działanie urządzeń nawet w trudnych warunkach zimowych.
Prace obejmują infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski – teren Portu Szczecin. Dzięki przeprowadzonej inwestycji pociągi będą mogły dojechać bezpośrednio do wybranych rejonów portu. Obecnie wykonywane są już pierwsze roboty – demontowana jest stara sieć trakcyjna oraz przeprowadzana jest rozbiórka starych szyn i podkładów.

Więcej towarów w Świnoujściu

Kursowanie dłuższych i cięższych składów będzie możliwe także na terenie Świnoujścia. Rozwój portu morskiego w tym mieście zapewni przebudowa 32 km torów na obszarze zarządzanym przez PLK oraz 2 km torów zdawczo-odbiorczych na obszarze Portu Morskiego Świnoujście. Prace obejmą też wymianę 108 rozjazdów oraz modernizację 10 przejazdów kolejowo-drogowych. Bezpieczeństwo przewozów zwiększą też nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Wykonawca inwestycji rozebrał już część starych szyn i podkładów, a niebawem w ich miejscu zacznie układać nowe tory.
Wartość prac wykonywanych w Szczecinie i Świnoujściu to prawie 1,5 mld zł netto, a ich zakończenie planowane jest w II kwartale 2022 roku. Wykonawcą obu projektów jest firma Torpol S.A. Inwestycje współfinasowane są z unijnego instrumentu finansowego CEF – „Łącząc Europę”.

Port Morski w Policach

Nowe połączenie z Portem Police

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują również w poprawę infrastruktury w Policach. Powstanie tam zupełnie nowy odcinek toru, który będzie prowadził ze stacji kolejowej Police do portu. W ramach inwestycji zamontowana zostanie sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie też nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką, który zapewni sprawny i bezkolizyjny przejazd pociągów, bez ograniczeń ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 114.

Obecnie pociągi towarowe jadące linią Szczecin – Trzebież Szczeciński, do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru, dostawa ładunków będzie krótsza i sprawniejsza, a port po raz pierwszy będzie miał bezpośrednie połączenie kolejowe.
Nowy tor nie tylko zwiększy możliwości przeładunkowe portu w Policach i umożliwi przejazd większej liczby towarów, ale też stworzy dodatkowe szanse rozwoju dla Grupy Azoty. To właściciel portu, ale także położonych obok zakładów chemicznych. Co roku spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł, a koszty pokryją wspólnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej. 27 stycznia 2020 roku podpisano umowę z firmą Multiconsult Polska na prace projektowe związane z budową nowego toru. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony jest od pozyskania źródeł finansowania.

RK

Reklama