Inwestycje

Rewitalizacja Bajpasu kartuskiego poprawi komfort podróży do Gdańska

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dokumentacje i prace rewitalizacyjne tzw. Bajpasu kartuskiego. Umożliwi on dojazd do Gdańska na czas modernizacji linii nr 201, na odcinku Maksymilianowo – Gdynia.

– Bajpas kartuski to kolejna inwestycja infrastrukturalna, która nie tylko poprawi komunikację kolejową w województwie pomorskim, ale także pozytywnie wpłynie na kondycję branży budowlanej. Inwestycje publiczne są najlepszym lekarstwem na spowolnienie gospodarcze i jednocześnie gwarantem powstania nowych miejsc pracy – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister Infrastruktury.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na przygotowanie dokumentacji i wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara PiłaGlincz jako trasy objazdowej”. Powrót pociągów pasażerskich na tę trasę stworzy nowe możliwości komunikacji kolejowej dla podróżnych z powiatu kartuskiego.

– Bajpas kartuski będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Dojazd koleją z Kartuz do stolicy województwa będzie utrzymany. Liczymy, że w tym samym czasie zostanie odbudowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego odcinek Kokoszki – Kiełpinek, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał linii po jej modernizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.