Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP CARGO wznowi produkcję wagonów w Gniewczynie?

PKP CARGO S.A. nabędzie nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza Spółki, robiąc pierwszy krok do wznowienia produkcji wagonów we wspomnianym zakładzie.

Forespo Poland S.A. to podmiot zależny spółki Forespo ze Słowacji, który jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska (Podkarpacie). Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland S.A. ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową. W liście intencyjnym, podpisanym we wrześniu 2019 roku, PKP CARGO S.A. zadeklarowało, że wyremontuje i przystosuje zakład do wznowienia produkcji.

W poniedziałek 7 czerwca Rada Nadzorcza dała zielone światło na nabycie przez PKP CARGO praw użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości oraz ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Wykup realizowany będzie z firmą Forespo Poland S.A.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych umową wynosi prawie 7,4 mln euro brutto. Umowa przenosząca własność nieruchomości i ruchomości zostanie zawarta najpóźniej do 30 kwietnia 2022 r.

– Zgoda Rady Nadzorczej była niezbędna do podpisania umowy z Forespo, co mamy nadzieję nastąpi w najbliższym czasie. Chcemy potem jak najszybciej przystąpić do prac przygotowawczych przed ponownym uruchomieniem produkcji wagonów – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. Prezes zaznacza jednocześnie, że decyzja o wznowieniu działalności fabryki w Gniewczynie jest podyktowana potrzebami rynku kolejowego. – W Polsce i Europie zaczyna być odczuwalny brak wagonów towarowych. Widać to było choćby przy okazji przetargów na zakup taboru z unijnym dofinansowaniem. Część przewoźników miała bowiem problemy z zapewnieniem sobie terminowych dostaw wagonów, były też przypadki, że z braku możliwości technicznych wykonania zamówienia nie dochodziło do podpisania umów z producentami – wyjaśnia Czesław Warsewicz. Prezes PKP CARGO S.A. nie ma wątpliwości, że fabryka w Gniewczynie okaże się sukcesem biznesowym.

Dodaj komentarz