Przewozy towarowe Raport z Polski Wydarzenia

PKP CARGO wznowi produkcję wagonów w Gniewczynie?

PKP CARGO S.A. nabędzie nieruchomości i ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Taką decyzję podjęła Rada Nadzorcza Spółki, robiąc pierwszy krok do wznowienia produkcji wagonów we wspomnianym zakładzie.

Forespo Poland S.A. to podmiot zależny spółki Forespo ze Słowacji, który jest właścicielem majątku po dawnej fabryce wagonów towarowych w Gniewczynie Łańcuckiej koło Przeworska (Podkarpacie). Obecnie nie jest tu prowadzona produkcja taboru, ale Forespo Poland S.A. ma w swoim ręku nieruchomości z halami produkcyjnymi, magazynami i obiektami biurowymi oraz bocznicą kolejową. W liście intencyjnym, podpisanym we wrześniu 2019 roku, PKP CARGO S.A. zadeklarowało, że wyremontuje i przystosuje zakład do wznowienia produkcji.

W poniedziałek 7 czerwca Rada Nadzorcza dała zielone światło na nabycie przez PKP CARGO praw użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości oraz ruchomości po byłej Fabryce Wagonów Gniewczyna S.A. Wykup realizowany będzie z firmą Forespo Poland S.A.