Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Modernizacja linii Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie z nadzorem

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 11 mln zł umowę na zapewnienie nadzoru dla modernizacji połączenia kolejowego między Chorzowem Batorym, Bytomiem i Nakłem Śląskim. Inwestycja PKL będzie jedną z największych w regionie. Usprawni ona podróże ze Śląska do nadbałtyckich portów.

Fot. Katarzyna Głowacka / PKP PLK

Po zakończeniu inwestycji podróżni będą mieli lepszy dostęp do kolei – powstanie nowy przystanek Chorzów Uniwersytet, między Chorzowem Batorym a Nakłem Śląskim wykonawca zmodernizuje też stacje i przystanki.

Zwiększą się możliwości kolejowych przewozów towarowych w stronę Tarnowskich Gór, Lublińca i Kluczborka, Inowrocławia, Bydgoszczy oraz portów w Gdańsku i Gdyni. Przyjazny środowisku transport kolejowy będzie bardziej konkurencyjny względem innych rodzajów przewozów.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A między Chorzowem a Nakłem Śląskim ma już zapewniony wymagany nadzór. To ważne dla projektu, który zwiększa dostępność do podróży koleją w województwie śląskimi i służy rozwojowi znaczącej trasy towarowej oraz sprzyja zwiększeniu przyjaznego dla środowiska środka transportu. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i coraz bardziej punktualną – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O inwestycji mówił także Wicewojewoda Śląski.

– To bardzo dobra wiadomość, że prace związane z modernizacją linii Chorzów BatoryBytomNakło Śląskie idą do przodu. Jest to bez wątpienia ważna inwestycja, która ułatwi mieszkańcom komunikację po regionie – powiedział Jan Chrząszcz, Wicewojewoda Śląski.

 

Jedną ze stron podpisujących umowę były PKP PLK.

– Ważna społecznie i gospodarczo umowa za ponad 1,2 mld zł netto na odcinek ChorzówNakło Śląskie, na linii nr 131 ze Śląska do portów, ma zapewniony wymagany nadzór. Liczymy, że przyczyni się to do sprawnej i terminowej realizacji dużego przedsięwzięcia oraz właściwego zarządzania i rozliczeń m.in. środków unijnych, które współfinansują projekt – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na pełnienie nadzoru nad opracowaniem projektów budowlanych, projektów wykonawczych i wykonaniem robót budowlanych na inwestycji Chorzów BatoryNakło Śląskie. Umowa na nadzór zapewni sprawną realizację przedsięwzięcia – właściwe zarządzanie, terminowe wykonania, w tym koordynacje wszystkich kontraktów zawartych w ramach projektu oraz prowadzenie nadzoru środowiskowego.

Zadaniem inżyniera kontraktu będzie czuwanie nad procesem inwestycyjnym – nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami, dbałość o odpowiednią jakość wykonywania, uwzględnianie stosowanych rozliczeń finansowych Unii Europejskiej, która współfinansuje projekt.

Umowa na „Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Chorzów BatoryNakło Śląskie” ma wartość 11,5 mln zł netto. Wykonawcą jest firma Multiconsult Polska sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dodaj komentarz