Raport z Polski Wydarzenia

PKP Energetyka sygnatariuszem Karty Różnorodności

PKP Energetyka dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej, koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tym samym spółka potwierdziła bardzo istotne znaczenie promowania równości i różnorodności w miejscu pracy. Ma także odzwierciedlenie w Strategii PKP Energetyka do 2030 roku.

Fot. PKP Energetyka
Fot. PKP Energetyka

PKP Energetyka regularnie rozwija działania na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, m.in. w ramach programu Target Gender Equality – Równe Szanse w Biznesie. Potwierdzeniem skuteczności działań prowadzonych w tym obszarze są m.in. cztery wyróżnienia tytułem Top Employer czy nagroda w konkursie Liderzy ESG za wypracowaną w firmie Strategię ESG.

– W PKP Energetyka od wielu lat konsekwentnie stawiamy na partnerskie, podmiotowe relacje z naszymi pracownikami, którzy są największym kapitałem spółki. Najlepszym dowodem na to, że taka polityka przynosi realne efekty jest wskaźnik zaangażowania pracowników, który w PKP Energetyka wynosi obecnie 71 proc. i jest na poziomie najlepszych pracodawców w Polsce. Podpisanie Karty Różnorodności jest kolejnym, formalnym potwierdzeniem naszych zobowiązań w kierunku promowania równości i różnorodności w miejscu pracy.– komentuje Beata Górniak, członkini zarządu PKP Energetyka.

 

Jednym z działań na rzecz promowania równości i różnorodności w codziennej pracy jest zespół „Kobieca MOC”. Jego celem jest wypracowywanie rozwiązań i inicjatyw wzmacniających kobiety na wszystkich poziomach organizacji oraz dostosowujących środowisko pracy, aby PKP Energetyka była firmą przyjazną dla kobiet. Ponadto w 2022 roku PKP Energetyka przeszkoli wszystkich swoich menedżerów z zakresu różnorodności, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności pokoleniowej oraz płciowej. Celem tych inicjatyw ma być zwiększenie atrakcyjności PKP Energetyka jako pracodawcy dla osób młodych oraz kobiet.

PKP Energetyka doceniona

Działania PKP Energetyka na rzecz tworzenia najlepszego środowiska pracy są regularnie doceniane – w tym roku spółka po raz czwarty z rzędu została uhonorowana prestiżowym tytułem Top Employer. Tym samym PKP Energetyka znalazła się w gronie 73 laureatów i jednocześnie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy spełniają wysokie, międzynarodowe standardy dot. m.in. rekrutacji i polityki personalnej.