Raport z Polski Tabor Wydarzenia

PKP PLK i PKP Intercity gotowe na zimę

Zimowym utrzymaniem PLK obejmują perony, kładki i dojścia dla pieszych oraz ponad 18,5 tys. km linii, 39 tys. rozjazdów, niemal 25 tys. mostów i wiaduktów, blisko 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych.

Na krajowej sieci kolejowej rozlokowano 279 specjalistycznych pojazdów do usuwania skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych. W gotowości jest: 15 zespołów odśnieżnych (kombajnów), 49 pługów i 215 odśnieżarek.

Do pracy w warunkach zimowych przygotowanych jest 179 zespołów szybkiego reagowania. Ekipy dysponują ponad 900 maszynami, w tym wózkami motorowymi i pociągami roboczymi do wywozu śniegu, samochodami i ładowarkami. W szczególnie trudnych warunkach zimowych, do utrzymania przejezdności linii kolejowych przewidziano udział ponad 14 000 osób, głównie pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.