Wydarzenia

PKP PLK ogłosiły konsultacje społeczne dot. wieloletnich inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły konsultacje społeczne dla planów inwestycyjnych na najbliższe 20 lat. Przeprowadzone zostaną one przed przyjęciem dokumentu określającego zamierzenia inwestycyjne na liniach kolejowych oraz dla prognozy oddziaływania na środowisko.

Dokument „PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku” ma na celu wskazanie priorytetów rozwoju sieci kolejowej w Polsce poprzez identyfikację projektów inwestycyjnych najlepiej służących osiągnięciu celów wyznaczonych transportowi kolejowemu.

– Dla dokumentu opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko, której celem jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie – informuje spółka PKP PLK. – W przypadku możliwości wystąpienia tzw. znaczących oddziaływań na środowisko, prognoza ma wskazać działania minimalizujące.

 

Dokumenty, których dotyczą konsultacje, są dostępne na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: plk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/.

Konsultacje społeczne stanowią jeden z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i zostaną przeprowadzone w terminie od 16 października do 6 listopada 2020 r. Możliwość udziału w konsultacjach zapewniają formularze dostępne na stronie internetowej PLKplk-sa.pl/planowane-inwestycje-plk-konsultacje-spoleczne/. Uwagi można również składać drogą pisemną lub osobiście.

Dodaj komentarz