Inwestycje Raport z Polski

PKP SA przebudują dworzec kolejowy w Oleśnicy

Warto przypomnieć, że na początku czerwca pisaliśmy o umowie PKP S.A. z samorządowcami z Dąbrowy Białostockiej, która pozwoli na połączenie funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców, na zmodernizowanym dworcu. Więcej – TUTAJ

Jak zmieni się dworzec w Oleśnicy?

Zabytkowy obiekt kolejowy pochodzi z 1868 roku. Pierwszym krokiem przebudowy będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który określi wstępny zakres inwestycji. Podczas opracowywania dokumentacji projektowej zostanie uszczegółowiony. Z przekazanych informacji wynika, że przebudowa obejmie poprawę estetyki, funkcjonalności, a także umożliwi dostosowanie budynku do współczesnych standardów obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Warto zaznaczyć, że zaplanowano przywrócenie wewnętrznego dziedzińca, który pełnił niegdyś funkcję ogrodu-poczekalni. Będzie to możliwe dzięki rozbiórce przybudówek powstałych w II połowie XX wieku. Z kolei instalacja nowoczesnych systemów monitoringu i przeciwpożarowych poprawi bezpieczeństwo na dworcu i w ich otoczeniu. Przy współpracy z samorządem zmieni się również teren przed dworcem.