Aktualności Tabor

PKP SKM w Trójmieście szuka dostawcy nowych EZT-ów!

Przy korzystnym zakończeniu negocjacji i zakupie wszystkich pojazdów, pierwszy miałby zostać dostarczony najpóźniej do 20 miesięcy od daty zawarcia umowy, a kolejne miałyby być przekazywane nie rzadziej niż co dwa miesiące. Ostatni pojazd powinien być dostarczony do końca października 2023 r.

Zgodnie z parametrami technicznymi zamówione pojazdy powinny mieć do 150 m długości oraz minimum 340 miejsc siedzących i 560 stojących, czyli dwa razy więcej niż w obecnie używanych przez przewoźnika pojazdach EN57 AKM (180 miejsc siedzących i 280 stojących) oraz 31WE Impuls (170 miejsc siedzących i 215 stojących). 4 miejsca mają być specjalnie przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (na wózkach). Oczekiwana wysokość podłogi to 960 mm, co jest standardem na linii 250 (PKP SKM). Pojazdy mają zapewniać możliwość bezpiecznego wsiadania z peronów o wysokości 300-960 mm. W każdym członie ma być co najmniej dwoje drzwi (z każdej strony) dla pasażerów – minimum 16 drzwi po każdej stronie pojazdu. Prędkość maksymalna z jaką powinien poruszać się pociąg to minimum 140 km/h. Pojazdy mają być także wyposażony m.in. w klimatyzację, monitoring, toalety, gniazda zasilające 230 V i USB, miejsca dla rowerów, system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system zliczający pasażerów.

Zakup 10 nowych pojazdów pozwoli na wycofanie 20 najstarszych, najbardziej wyeksploatowanych pojazdów, dzięki czemu znacząco podniesie się m.in. komfort podróży pasażerów.