Publikacje Firm Wywiady

Polski system integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa PSIM „Falcon” dedykowany dla kolei

Modernizacja międzynarodowej linii kolejowej E-20 na trasie Poznań – Warszawa to jedna z najważniejszych inwestycji PKP PLK SA z obecnie trwającej perspektywy.

Istotnym elementem na całej trasie jest modernizacja infrastruktury i budowa wraz z wyposażeniem Lokalnego Centrum Zarządzania – LCS Łowicz, które po modernizacji stało się ważnym punktem z perspektywy zarządzania procesami bezpieczeństwa linii kolejowej E-20 na wspomnianym odcinku.

W ramach tworzenia nowego LCS Łowicz powstało centrum zarządzania oparte o rozwiązanie w pełni polskie klasy PSIM „Falcon” (physical security information management) autorstwa lidera wdrożeń systemów bezpieczeństwa i informacji pasażerskiej firmy Sat-System sp. z o.o.

Co wyróżnia system PSIM „Falcon”?

System PSIM „Falcon” wyróżnia się na tle rozwiązań dostępnych na terenie Polski tym, iż jest rozwiązaniem całkowicie opracowanym przez polskich programistów z doświadczeniem w integracji rozwiązań bezpieczeństwa. PSIM „Falcon” jest efektem połączenia doświadczeń zespołu programistów i funkcji wielu platform PSIM dostępnych na światowym rynku w tym w szczególności ich funkcji wykorzystywanych w ochronie obiektów infrastruktury kolejowej. Dlatego też, PSIM „Falcon” stanowi doskonałą odpowiedź na bieżące i przyszłe potrzeby budowy zunifikowanych systemów bezpieczeństwa na polskiej kolei.

W jaki sposób PSIM Falcon integruje się z systemami bezpieczeństwa?

Unikalność systemu PSIM „Falcon” pozwala na wykorzystanie wszelkiego typu dostępnych i wykorzystywanych przez producentów rozwiązań bezpieczeństwa protokołów jak REST API/ BACnet czy MODBUS oraz integracji natywnych protokołów pisanych przez zespół programistów firmy Sat-System, jak również tworzonych, dedykowanych aplikacji realizujących funkcje tradycyjnie niedostępne w danych typach systemów.

Tym samym PSIM „Falcon” zapewnia możliwość tworzenia unikalnych funkcjonalności dostosowując się do wymagań i specyfiki projektu z obszaru infrastruktury kolejowej. Jedną z najważniejszych funkcji jest bardzo głęboka integracja z rozwiązaniami CSDIP, SMW, SOS produkcji Sat-System np. HUZAR czy rozwiązaniami VMS, KD, BMS stosowanymi na obiektach kolejowych dostarczanych przez innych producentów.

Co stanowi Pana zdaniem przewagę systemu PSIM „Falcon” nad istniejącymi systemami PSIM na naszym rynku?

Jak już nadmieniliśmy jest to całkowicie polskie rozwiązanie odpowiadające na wyzwania polskiej specyfiki systemów bezpieczeństwa obiektów i obszarów kolejowych. Skupiamy się na możliwie najszerszej formie integracji z systemami jakie wdrażamy na obiektach, zapewniając elastyczność naszego systemu i komfort pracy dla personelu bezpieczeństwa integrując możliwie najszerszą paletę funkcjonalności.

Tworząc system bezwzględnie zależało nam np. na bardzo głębokiej integracji z istniejącymi systemami bezpieczeństwa jak również z CCTV, dlatego też nasza aplikacja ma formę desktopową a nie webową, dzięki czemu mamy swobodę wykorzystywania technologii zarządzania wideo różnych wiodących producentów. Równolegle rozwijając nasze inne produkty dla rynku kolejowego (np. VMS) PSIM „Falcon” zapewnia pełną integrację ich funkcjonalności z pełnym wsparciem producenckim i dostępnością naszego serwisu 24/7/365.

Jak złożony jest projekt centrum bezpieczeństwa LCS Łowicz z perspektywy rozwiązania PSIM „Falcon”?

Wdrożenie opiera się o ponad 150 lokalizacjach wzdłuż linii kolejowej E-20, gdzie integrowane są systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN), systemy sygnalizacji pożaru (SSP), systemy kontroli dostępu (SKD), systemy automatycznego gaszenia oraz elementy infrastruktury budynkowej jak systemy klimatyzacji, zasilania oraz ogrzewania i badania warunków środowiskowych w jakich pracują urządzania infrastruktury kolejowej. System na bieżąco analizuje setki zdarzeń i informacji generowanych przez zintegrowane systemy, dostarczając operatorom informacji, zapewnia kompleksową i aktualną sytuację oraz kontrolę procesów zarzadzania bezpieczeństwem linii E-20.

Dodaj komentarz