Aktualności Tramwaje

Ponad 3500 metrów torów do remontu

Do tej pory MPK Wrocław urządziło zielone torowiska przy ul. Żmigrodzkiej, Złotoryjskiej czy w alei Hallera – gdzie prosiła o nie tamtejsza rada osiedla.

TORYwolucja na zachodzie

Projektowane prace wpisują się nie tylko w TORYwolucję, która opanowała dosłownie cały Wrocław, ale również w porządek prac na jednej z najważniejszych i najbardziej newralgicznych tras w stolicy Dolnego Śląska – łączącej centrum miasta z jego zachodnimi osiedlami, w tym oddaloną Leśnicą.

Do tej pory na tym ciągu przeprowadziliśmy prace, z którymi nie mogliśmy zwlekać już ani chwili dłużej: na przejazdach tramwajowych na placu Strzegomskim i na skrzyżowaniu z ul. Zachodnią, a także na ul. Ruskiej i św. Mikołaja – mówi prezes MPK Krzysztof Balawejder. – Obecnie remontujemy plac Jana Pawła II. Dzielimy tam prace na etapy, by nie dopuścić do komunikacyjnego paraliżu.