Raport z Polski Wydarzenia

Porozmawiaj z ekspertami z branży. Weź udział w “Piątkach z UTK”

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu „Piątki z UTK”. W trakcie rozmowy on-line z ekspertami można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od blisko roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW zamieszczony został formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji eksperci proszą o podanie tematyki oraz o dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Obsługi Prawnej (zagadnienia związane z uzgodnieniami z zakresu zagospodarowania przestrzennego);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

– Oferujemy naszym interesariuszom prostą metodę bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami urzędu. Formuła „Piątków z UTK” sprawdziła się przez prawie 5 lat  – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jest większe, niż poprzednio. Dlatego cały czas pozostajemy do państwa dyspozycji – podkreśla Góra. – W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia.

 

Po spotkaniu można przesłać swoją ocenę dot. rozmowy. Na stronie urzędu zamieszczona została ankieta pozwalająca na przesłanie swoich spostrzeżeń. Najbliższe spotkania odbędą się 12 i 26 marca oraz 9 i 23 kwietnia 2021 r.

Od połowy marca do końca 2020 r. przeprowadzonych zostało 57 wirtualnych spotkań z branżą.