Aktualności Wydarzenia

Poznaliśmy zwycięzcę Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej [ZDJĘCIA]

Damian Sakowski z Zespołu Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tłuszczu zdobył pierwsze miejsce w finale I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Szlakiem Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w 175-lecie jej otwarcia”. Organizatorami wydarzenia byli Stacja Muzeum oraz Stowarzyszenie Edukacja dla rozwoju Kolei „Kolej na Ciebie”.

Fot. Michał Ciechowski / Raport Kolejowy

Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach – w pierwszym rywalizacja przebiegała w formie zdalnej. W połowie czerwca uczniowie zdalnie napisali test wiedzy. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki, zostały wówczas zaproszone do kolejnego etapu. Ten odbył się we wtorek 29 września w Stacji Muzeum w Warszawie.

Do drugiego etapu konkursu przeszło 34 uczniów z 10 szkół kształcących na kierunkach związanych z branżą kolejową. W półfinałach przystąpili do internetowego testu wiedzy.

Pięciu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów, wzięło udział w ścisłym finale. W jego trakcie odpowiadali ustnie na losowo wybrane pytania. Osoba, która udzieliła trzech błędnych odpowiedzi, odpadała. O poprawność merytoryczną dbała powołana komisja konkursowa.

Najlepszym z najlepszych okazał się Damian Sakowski z ZS w Tłuszczu. Drugie miejsce zdobył Mikołaj Lis ze ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim, trzecie – Kacper Tykwiński z Technikum Kolejowego w Bydgoszczy. Wyróżnienie zdobyli: Bartosz Jasiński z ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim oraz Miłosz Ratyński z Technikum Kolejowego w Bydgoszczy.

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Organizatorów oraz nagrody dodatkowe, przekazane przez partnerów wydarzenia – DB Cargo Polska, Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową. Podziękowania otrzymali także wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie.

W trakcie wydarzenia Organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzanie Stacji Muzeum.

Pełną relację z wydarzenia przeczytać będzie można w najbliższym wydaniu „Raportu Kolejowego”, który oddamy w Wasze ręce w drugiej połowie października.