Raport z Polski Wydarzenia

Problemy przy inwestycji związanej ze Szczecińską Koleją Metropolitalną

Trwają prace budowlane związane z inwestycją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak PKP PLK zgłaszają problemy dotyczące terminowego wywiązania się z zobowiązań ujętych w harmonogramie prac, za co odpowiada spółka Trakcja.

kłopoty SKM

Skąd kłopoty SKM?

Wykonawca, czyli przedsiębiorstwo Trakcja, przedstawił plan pracy, który jednak nie może zostać zaakceptowany – ponieważ nie spełnia wymagań dotrzymania terminu. Trudności w realizacji zadań wynikają, jak wskazują przedstawiciele PKP PLK, z ograniczenia ilości personelu, jak i mają związek z problemami z dostępem do sprzętu budowlanego. Inwestycja nie została na szczęście wstrzymana – inwestor dąży do dostosowania harmonogramu do założeń kontraktu.

Największą obawę wzbudzają kwestie finansowe – budowa powinna zostać ukończona do 2023 roku. W tym czasie konieczne będzie również rozliczenie finansowania pochodzącego z dotacji unijnych. Inwestycji grożą tymczasem kolejne opóźnienia.

Projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Szczecińska Kolej Metropolitalna to projekt szybkiej kolei miejskiej, której celem jest połączenie osiedla Prawobrzeże z centrum miasta, a także z Policami, Gryfinem czy Stargardem. Inwestycja zakłada wykorzystanie także transportu autobusowego i tramwajowego. Zgodnie z założeniami SKM pozwoli na szybkie przemieszczanie się pasażerów i usprawni usługi transportowe komunikacji publicznej.

Autor: Katarzyna Jarząbek

Dodaj komentarz