Raport z Polski Wydarzenia

Problemy przy inwestycji związanej ze Szczecińską Koleją Metropolitalną

Trwają prace budowlane związane z inwestycją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak PKP PLK zgłaszają problemy dotyczące terminowego wywiązania się z zobowiązań ujętych w harmonogramie prac, za co odpowiada spółka Trakcja.

Skąd kłopoty SKM?

Wykonawca, czyli przedsiębiorstwo Trakcja, przedstawił plan pracy, który jednak nie może zostać zaakceptowany – ponieważ nie spełnia wymagań dotrzymania terminu. Trudności w realizacji zadań wynikają, jak wskazują przedstawiciele PKP PLK, z ograniczenia ilości personelu, jak i mają związek z problemami z dostępem do sprzętu budowlanego. Inwestycja nie została na szczęście wstrzymana – inwestor dąży do dostosowania harmonogramu do założeń kontraktu.

Czytaj dalej >