Wydarzenia

Projekt „PFR dla Miast” wesprze samorządy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań

Polski Fundusz Rozwoju przygotował  program, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat rozwoju inteligentnych miast, zwiększenie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w polskich samorządach i ułatwienie dostępu do finansowania tego typu inwestycji.

Nowy program „PFR dla Miast” wesprze samorządy w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Program powstał w odpowiedzi na wyzwania jakie stoją przed władzami samorządowymi. Digitalizacja, komfort życia, alternatywne formy inwestowania to elementy, które zdeterminowały jego powstanie. Skorzystać z niego mogą te samorządy, które chcą zwiększać kompetencje swoich pracowników, tworzyć struktury organizacyjne do wdrażania innowacyjnych rozwiązań i myśleć strategicznie o przyszłości swoich miast.

Program wsparty jest na trzech filarach:

  • edukacji,
  • doradztwie,
  • finansowaniu.

Oparcie na nich to stworzenie ścieżki dla rozwoju inteligentnych rozwiązań od inspiracji, poprzez opracowanie pomysłu, aż po strategię stworzoną przy wsparciu ekspertów i szansę na jej sfinansowanie.

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki:

– Podstawą stabilnego rozwoju jest ciągłe doskonalenie. Nową jakość wprowadzamy zarówno poprzez odważną wizję gospodarczą, jak i otwieranie polskich miast na inteligentne, przyjazne obywatelowi rozwiązania. Smart City to nie jest tylko idea. To konkretne rozwiązania, które sprawiają, że życie w polskich miastach staje się zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

 

Natomiast Paweł Borys, prezes PFR, podkreślił:

– Silna gospodarka oraz wysoka jakość usług publicznych wymaga nie tylko tworzenia nowych technologii, ale także umiejętności ich efektywnego wykorzystywania. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań w miastach poprawia jakość życia mieszkańców, pozwala skuteczniej zarządzać miastem i, co ważne – może mieć wpływ na zatrzymanie procesu depopulacji, dając lokalnej społeczności nowy impuls rozwojowy.

 

Celem promocji programu Fundusz udostępnił na platformie pfrdlamiast.pl bazę miejskich innowacji, gdzie prezentowane są przykłady inteligentnych rozwiązań, które powstały i z powodzeniem działają w małych, średnich i dużych miastach. Przykłady zawierają opis projektu, problemy, które dzięki niemu zostały rozwiązane, korzyści z jego zastosowania oraz rekomendacje. Rozwiązania te mają stanowić inspiracje dla innych samorządów.

PFR podkreślił, że program jest efektem konsultacji z władzami lokalnymi.

Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji PFR:

– Zanim stworzyliśmy ramy programu PFR dla Miast zapytaliśmy grupę polskich samorządów, czego potrzebują do wdrażania inteligentnych rozwiązań w swoich miastach. Większość wskazała na brak odpowiedniej wiedzy i finansowania. Uznaliśmy więc, że samorządom przyda się profesjonalny program edukacyjny, w którym czołówka polskich ekspertów przekaże im swoją wiedzę m.in. o tym jak finansować inwestycje w samorządach, jak wykorzystać potencjał danych miejskich i usług chmurowych, jak wdrażać innowacyjne rozwiązania w administracji poprzez GovTech Polska, nową formułę w prawie zamówień publicznych.

 

Dodaj komentarz