Pasażer Raport z Polski

31 mln pasażerów PKP Intercity w pierwszym półroczu 2023

Spółka PKP Intercity przewiozła od stycznia do czerwca obecnego roku blisko 31 mln pasażerów. W porównaniu do poprzedniego roku jest to wzrost o ponad 5 mln podróżnych.

Każdy miesiąc 2023 okazał się rekordowy. W maju pociągami podróżowało 5,9 mln osób, a w czerwcu aż 6,05 mln. Dniem z najlepszą frekwencją był 11 czerwca, podczas którego podróż pociągiem wybrało 250 tys. pasażerów. 

Ciężka praca całego środowiska kolejowego i dobry klimat dla kolei w Polsce, przekładają się na coraz lepsze wyniki PKP Intercity. Są one najlepszym potwierdzeniem tego, że rząd PiS miał rację stawiając na rozwój kolei. Nasi poprzednicy traktowali transport szynowy jako przeżytek, który przechodzi do historii. Tymczasem za siedem lat polskie tory muszą w pełni otworzyć się na zagraniczną konkurencję. Gdyby nie decyzja o inwestycjach i rozwoju PKP Intercity, nasz narodowy przewoźnik nie miałby szans w tym starciu. A może o to chodziło? Dzięki strategicznemu wsparciu PKP Intercity ma teraz bardzo ambitne plany inwestycyjne. Nowoczesnych, komfortowych i coraz szybszych pociągów będzie na polskich torach przybywać, a to będzie przyciągało kolejnych pasażerów. Wierzę, że polski przewoźnik będzie gotów na stawienie czoła każdej konkurencji z korzyścią dla pasażerów i naszej gospodarki – dodał Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych

 

Od 2016 r. spółka wypracowała zysk przekraczający 570 mln zł netto. Jedynym rokiem, gdzie ruch na kolei zmalał, był moment wybuchu pandemii covid-19, co przełożyło się na stratę. Nawet po jej odliczeniu pokazuje to stabilną pozycję przewoźnika na rynku.

Stabilizacja finansowa spółki jest niezwykle ważna, gdyż przewidujemy, że liczba pasażerów podwoi się do 2030 r. Biorąc pod uwagę, że w strukturze przychodów ze sprzedaży w Grupie PKP przewozy pasażerskie stanowią 36%, wyniki finansowe PKP Intercity istotnie wpływają na wyniki całego holdingu. A w 2022 r. były one bardzo dobre – Grupa PKP zakończyła ubiegły rok z wynikiem netto na poziomie prawie 400 mln zł. Warto zaznaczyć, że docelowo, do końca obecnej dekady, zarówno infrastruktura jak też tabor kolejowy, przejdą prawdziwą rewolucję, co jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju całego sektora – powiedział Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A.

 

PKP Intercity jest dziś przykładem, że dla polskiej kolei nie ma szklanych sufitów. Prawie 31 mln pasażerów w sześć miesięcy oraz zysk netto przekraczający 52 mln przy wysokich nakładach na inwestycje, to wyjątkowo dobry wynik i dowód na to, że nasza strategia jest skuteczna. Przeżywamy dziś modę na kolej i korzystamy z tej szansy. Nasze inwestycje w tabor,  infrastrukturę postojową czy rozwiązania technologiczne już dziś przekładają się na rekordowe wyniki przewozowe. Na tym z pewnością nie poprzestaniemy i będziemy przełamywać kolejne bariery – dodał Tomasz Gontarz, Wiceprezes Zarządu PKP Intercity S.A. 

Wyniki przewozowe PKP Intercity
Grafika. PKP Intercity

Inwestycje PKP Intercity przynoszą efekty

Od 2016 PKP Intercity przeznaczyło na inwestycje w tabor i infrastrukturę blisko 4,1 mld zł. Tylko w 2022 r. było to 1,4 mld zł, czyli ponad 840 mln zł więcej niż w poprzednim roku. Z raportu wynika, że w 2022 r. zakupiono lub zmodernizowano 166 wagonów kolejowych, 21 lokomotyw manewrowych i kursowych oraz 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych. 

Dodaj komentarz