Aktualności Tabor

Radiotelefony GSM-R oraz stawiane im wymagania

Najpóźniej od 2025 r. podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R. Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei.

Do „dnia zero” przygotować musi się nie tylko zarządca infrastruktury, ale również przewoźnicy kolejowi poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia taboru.

Obecnie urządzenia radiowe w standardzie GSM-R są zainstalowane na niespełna 14% pojazdów trakcyjnych. Konieczne jest przyspieszenie procesu wdrażania GSM-R. Od 1 stycznia 2019 r. wszystkie nowe, odnawiane i modernizowane pojazdy trakcyjne (lokomotywy oraz elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne) muszą być wyposażane w urządzenia pokładowe systemu GSM-R. Przewoźnicy powinni zadbać nie tylko doposażenie starszych pojazdów w nowe radiotelefony, ale również zweryfikować czy już zainstalowane urządzenia GSM-R spełniają wszystkie wymagania.

PKP Polskie Linie Kolejowe już w 2016 r. informowały przewoźników o wymaganiach dla kabinowych radiotelefonów GSM-R. Radia kabinowe oraz urządzenia pokładowe realizujące transmisję danych dla potrzeb systemu ETCS poziom 2 – EDOR powinny spełniać wymagania EIRENE SRS 16.0.0 pkt 4.2.2.ii w zakresie odporności na zakłócenia tj. specyfikacji technicznej: ETSI TS 102 933 „Railway Telecommunications; GSM-R improved receiver parameters” (obowiązującej od 2015 roku). Zaleca się również, aby radia kabinowe wyposażone były w odbiorniki GPS, potrzebne do przyszłego wykorzystania w sieci GSM-R zaawansowanego adresowania zależnego od lokalizacji eLDA (enhanced Location Dependent Addressing).

Wszystkie te wymagania zarządcy infrastruktury od 2017 r. są zapewnione w radiotelefonach dostępnych na polskim rynku. Jednak niektóre starsze typu urządzeń mogą nie zapewniać odpowiednich warunków pracy i obsługi wszystkich funkcji. Przewoźnicy powinni zweryfikować, czy wszystkie urządzenia radiołączności znajdujące się na ich pojazdach zapewnią w przyszłości optymalne warunki pracy systemu.

Przy zamawianiu radiotelefonów GSM-R należy zwracać szczególną uwagę nie tylko na obowiązujące wymagania prawne, ale także na wymagania zarządców infrastruktury, w sieci których pojazd ma pracować.

Źródło: UTK