Wywiady

Rafał Zgorzelski: Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów [WYWIAD]

W ostatnich miesiącach rozwinęliście koncepcję tzw. dywizji autobusowej w ramach Grupy PKP. Jakie są jej fundamenty i w czym może pomóc kolei?

W celu wypracowania koncepcji funkcjonowania PKS pod egidą PKP konieczne jest szczegółowe zweryfikowanie zakresu dotychczasowej działalności operacyjnej poszczególnych przedsiębiorstw oraz ich obecnej sytuacji ekonomicznej, a także pełne rozpoznanie potencjału tych spółek. Generalnie uważamy jednak, że oferta przewoźników autobusowych powinna być komplementarna wobec przewoźników kolejowych funkcjonujących w ramach Grupy. Istotne jest również zaangażowanie przewoźników autobusowych do wspierania połączeń kolejowych w sytuacjach awaryjnych oraz gdy funkcjonowanie komunikacji zastępczej będzie konieczne przez dłuższy czas, na przykład w czasie modernizacji linii kolejowych. Ważna jest również dalsze rozwijanie poszczególnych przewoźników na ich rynkach lokalnych, na których obecnie funkcjonują. Ostatecznie jednak nasze plany w tym zakresie zweryfikują szczegółowe analizy tych podmiotów.

Na koniec chciałbym zapytać jak będzie wyglądało zaangażowanie Grupy PKP w obchody Europejskiego Roku Kolei?

Grupa PKP aktywnie włącza się w obchody Europejskiego Roku Kolei 2021 przy współpracy z CER oraz Urzędem Transportu Kolejowego. Liczba planowanych inicjatyw jest znaczna i obejmuje różnego rodzaju aktywności m.in. promocję rozwiązań ekologicznych na kolei, działania edukacyjne, promocję zawodów kolejowych czy też cyfryzację PKP. Ostateczny ich kształt będzie w dużej mierze zależny od sytuacji epidemicznej w kraju oraz wprowadzanych obostrzeń.

Dodaj komentarz