Wywiady

Rafał Zgorzelski: Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów [WYWIAD]

Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. omówił plany i strategię Grupy PKP oraz koncepcję dywizji autobusowej.

SONY DSC

Panie Prezesie, pandemia i jej skutki kolidują zapewne z planami jakie Grupa PKP miała na najbliższe miesiące. Proszę zatem przybliżyć plany na kolejne miesiące?

Wybuch pandemii w marcu ubiegłego roku wywarł olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, a co za tym idzie również sektora kolejowego. Spowodował niewątpliwie konieczność zredefiniowania pracy nie tylko wewnątrz spółki, ale również wyjścia naprzeciw zmianom pojawiającym się w szeroko pojętym otoczeniu organizacji. Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu, takich jak całkowity lockdown oraz zmiennych, w zależności od sytuacji pandemicznej, obostrzeń, wpływa na całą gospodarkę, w tym również na kolej. Stąd pierwszy od 2014 roku spadek rocznej liczby podróżnych korzystających z przewozów pasażerskich. Ma on przełożenie na liczbę osób korzystających z dworców kolejowych, a to z kolei wpływa chociażby na najem powierzchni na dworcach. Podobną tendencję można było zaobserwować w przewozach towarowych, z wyłączeniem przewozów intermodalnych, które wykazały wzrost w 2020 roku. Pomimo tych trudnych warunków funkcjonowania spółki Grupy PKP nadal prowadzą poważne inwestycje. Tak naprawdę w sytuacji pandemii najważniejsze jest ustabilizowanie działalności podstawowej i powrót na ścieżkę wzrostu oraz odpowiednia strategia na najbliższe 5-10 lat, nad którą pracujemy.