Wywiady

Rafał Zgorzelski: Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów [WYWIAD]

Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. omówił plany i strategię Grupy PKP oraz koncepcję dywizji autobusowej.

SONY DSC

Panie Prezesie, pandemia i jej skutki kolidują zapewne z planami jakie Grupa PKP miała na najbliższe miesiące. Proszę zatem przybliżyć plany na kolejne miesiące?

Wybuch pandemii w marcu ubiegłego roku wywarł olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, a co za tym idzie również sektora kolejowego. Spowodował niewątpliwie konieczność zredefiniowania pracy nie tylko wewnątrz spółki, ale również wyjścia naprzeciw zmianom pojawiającym się w szeroko pojętym otoczeniu organizacji. Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu, takich jak całkowity lockdown oraz zmiennych, w zależności od sytuacji pandemicznej, obostrzeń, wpływa na całą gospodarkę, w tym również na kolej. Stąd pierwszy od 2014 roku spadek rocznej liczby podróżnych korzystających z przewozów pasażerskich. Ma on przełożenie na liczbę osób korzystających z dworców kolejowych, a to z kolei wpływa chociażby na najem powierzchni na dworcach. Podobną tendencję można było zaobserwować w przewozach towarowych, z wyłączeniem przewozów intermodalnych, które wykazały wzrost w 2020 roku. Pomimo tych trudnych warunków funkcjonowania spółki Grupy PKP nadal prowadzą poważne inwestycje. Tak naprawdę w sytuacji pandemii najważniejsze jest ustabilizowanie działalności podstawowej i powrót na ścieżkę wzrostu oraz odpowiednia strategia na najbliższe 5-10 lat, nad którą pracujemy.

Priorytetem ma być wzmocnienie roli Grupy PKP na polskim rynku?

Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów naszej strategii. Dążymy do dalszego wzmacniania i pogłębiania współpracy pomiędzy spółkami w jej ramach. Naszym celem jest to, żeby Grupa PKP pozostała rdzeniem branży kolejowej w Polsce oraz liczącym się graczem na rynku europejskim i oddziaływała jeszcze mocniej na kondycję całego sektora kolejowego oraz całej gospodarki.

Rozumiem, że jest to nierozłącznie związane z nową Strategią PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030? Może Pan przybliżyć jej założenia?

Dokładnie tak. Strategia PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku bazuje nie tylko na wiedzy i doświadczeniu PKP S.A., ale jest również wypadkową głównych kierunków strategicznych i inicjatyw spółek Grupy PKP. Zasadniczo opiera się ona na dwóch filarach. Pierwszy z nich polega na kontynuacji i wzmocnieniu w obszarze obecnej działalności poszczególnych spółek Grupy PKP. Koncentruje się on głównie na podnoszeniu jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i taboru będących w gestii spółek oraz optymalizację procesów i zwiększenie rentowności podmiotów grupy. Drugi filar strategii to rozwijanie nowej działalności biznesowej opartej o prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność, stanowiącej adekwatną odpowiedź na wyzwania nowoczesnej gospodarki. Jego głównym celem jest utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności spółek przy uwzględnieniu nowych trendów pojawiających się na rynku, takich jak na przykład świadczenie usług przewozu pasażerów i towarów „od drzwi do drzwi”.

Holding PKP-czy temat nadal jest rozważany?

Nigdy nie wycofaliśmy się z tych zamierzeń i utworzenie struktury opartej na zasadach holdingu pozostaje strategicznym zamierzeniem organizacyjnym PKP S.A. Obecnie prace nad projektem rozwiązań prawnych w tym zakresie prowadzi Ministerstwo Aktywów Państwowych. Mam tu na myśli tzw. prawo koncernowe, które jeśli zostanie wprowadzone do porządku prawnego, będzie mieć wpływ na model struktury holdingu przygotowywany przez PKP S.A. Niezależnie od prac nad powołaniem struktury holdingowej, PKP S.A. w strategii sformułowały we współpracy z poszczególnymi spółkami Grupy PKP ich kierunki rozwoju i najważniejsze cele biznesowe do realizacji w latach 2021-2025 (z perspektywą do 2030 roku). Podobnie podchodzimy do spółek prowadzących przewozy autobusowe, gdyż naszą intencją jest, by one również zostały włączone do struktury holdingowej. Z mojej perspektywy, stworzenie profesjonalnie funkcjonującego holdingu ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia dalszego rozwoju tak PKP S.A, jak i całej Grupy PKP. Warto zaznaczyć, że już dziś na poziomie operacyjnym realizujemy, jako PKP S.A., we współpracy ze spółkami Grupy PKP, szereg inicjatyw, które wpisują się w praktyczne aspekty holdingu.

W jednym z wywiadów powiedział Pan, że będziecie szukali nowych możliwości w obszarze zarządzania nieruchomościami. W jaki sposób? (dot. nieruchomości o potencjale logistycznym).

Ten proces już się rozpoczął. W olbrzymim zasobie nieruchomości, którymi dysponuje PKP S.A., wytypowaliśmy te o potencjale logistycznym. To na ten moment około 170 lokalizacji o łącznej powierzchni około 1500 hektarów. Mogą na nich powstać terminale przeładunkowe, punkty ładunkowe, magazyny czy centra logistyczne. Obecnie wskazane lokalizacje są poddawane dalszym analizom przy współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Ma to na celu potwierdzenie ich potencjału oraz będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji, a w konsekwencji  przeprowadzenia w wybranych lokalizacjach inwestycji. Niezależnie od tych działań nadal aktywnie działamy przy realizacji projektów logistycznych w takich lokalizacjach jak Zduńska Wola Karsznice (tu podmiotem wiodącym jest PKP CARGO Terminalne sp. z o.o.) czy Emilianowo koło Bydgoszczy (tu we współpracy z m.in. Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa). Te i wiele innych działań w obszarze nieruchomości logistycznych PKP S.A. są właśnie realizacją nowego podejścia PKP S.A. do zarządzania nieruchomościami.

Ostatnio Grupa PKP zorganizowała konferencję „Kolej dla żywności”. Co polska kolej może zaoferować branży rolno-spożywczej?

Dynamiczny rozwój transportu kolejowego, w tym transportu intermodalnego stwarza nowe techniczne możliwości dla przewozu produktów spożywczych koleją. Wraz z realizowanym programem modernizacji linii kolejowych czy postulowanym procesem odtwarzania bocznic kolejowych i punktów ładunkowych, podejmowane przez kolej działania w wymierny sposób mogą przyczynić się do stworzenia optymalnych warunków dla eksportu krajowych produktów rolnych i spożywczych. Zwłaszcza, że Polska żywność to wysoko ceniona marka na światowych rynkach. Jej eksport systematycznie rośnie. W 2020 roku jego wartość wyniosła 34 mld euro. Reasumując, obydwie gałęzie gospodarki mogą sobie wzajemnie pomóc. Kolej zyska nowego klienta z potencjałem, a producenci żywności możliwości sprawnego transportu oraz ekspansji na dotychczas niedostępne lub perspektywiczne rynki zbytu.

W ostatnich miesiącach rozwinęliście koncepcję tzw. dywizji autobusowej w ramach Grupy PKP. Jakie są jej fundamenty i w czym może pomóc kolei?

W celu wypracowania koncepcji funkcjonowania PKS pod egidą PKP konieczne jest szczegółowe zweryfikowanie zakresu dotychczasowej działalności operacyjnej poszczególnych przedsiębiorstw oraz ich obecnej sytuacji ekonomicznej, a także pełne rozpoznanie potencjału tych spółek. Generalnie uważamy jednak, że oferta przewoźników autobusowych powinna być komplementarna wobec przewoźników kolejowych funkcjonujących w ramach Grupy. Istotne jest również zaangażowanie przewoźników autobusowych do wspierania połączeń kolejowych w sytuacjach awaryjnych oraz gdy funkcjonowanie komunikacji zastępczej będzie konieczne przez dłuższy czas, na przykład w czasie modernizacji linii kolejowych. Ważna jest również dalsze rozwijanie poszczególnych przewoźników na ich rynkach lokalnych, na których obecnie funkcjonują. Ostatecznie jednak nasze plany w tym zakresie zweryfikują szczegółowe analizy tych podmiotów.

Na koniec chciałbym zapytać jak będzie wyglądało zaangażowanie Grupy PKP w obchody Europejskiego Roku Kolei?

Grupa PKP aktywnie włącza się w obchody Europejskiego Roku Kolei 2021 przy współpracy z CER oraz Urzędem Transportu Kolejowego. Liczba planowanych inicjatyw jest znaczna i obejmuje różnego rodzaju aktywności m.in. promocję rozwiązań ekologicznych na kolei, działania edukacyjne, promocję zawodów kolejowych czy też cyfryzację PKP. Ostateczny ich kształt będzie w dużej mierze zależny od sytuacji epidemicznej w kraju oraz wprowadzanych obostrzeń.

Reklama