Wywiady

Rafał Zgorzelski: Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów [WYWIAD]

Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. omówił plany i strategię Grupy PKP oraz koncepcję dywizji autobusowej.

SONY DSC

Panie Prezesie, pandemia i jej skutki kolidują zapewne z planami jakie Grupa PKP miała na najbliższe miesiące. Proszę zatem przybliżyć plany na kolejne miesiące?

Wybuch pandemii w marcu ubiegłego roku wywarł olbrzymi wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, a co za tym idzie również sektora kolejowego. Spowodował niewątpliwie konieczność zredefiniowania pracy nie tylko wewnątrz spółki, ale również wyjścia naprzeciw zmianom pojawiającym się w szeroko pojętym otoczeniu organizacji. Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu, takich jak całkowity lockdown oraz zmiennych, w zależności od sytuacji pandemicznej, obostrzeń, wpływa na całą gospodarkę, w tym również na kolej. Stąd pierwszy od 2014 roku spadek rocznej liczby podróżnych korzystających z przewozów pasażerskich. Ma on przełożenie na liczbę osób korzystających z dworców kolejowych, a to z kolei wpływa chociażby na najem powierzchni na dworcach. Podobną tendencję można było zaobserwować w przewozach towarowych, z wyłączeniem przewozów intermodalnych, które wykazały wzrost w 2020 roku. Pomimo tych trudnych warunków funkcjonowania spółki Grupy PKP nadal prowadzą poważne inwestycje. Tak naprawdę w sytuacji pandemii najważniejsze jest ustabilizowanie działalności podstawowej i powrót na ścieżkę wzrostu oraz odpowiednia strategia na najbliższe 5-10 lat, nad którą pracujemy.

Priorytetem ma być wzmocnienie roli Grupy PKP na polskim rynku?

Silna Grupa PKP to jeden z priorytetów naszej strategii. Dążymy do dalszego wzmacniania i pogłębiania współpracy pomiędzy spółkami w jej ramach. Naszym celem jest to, żeby Grupa PKP pozostała rdzeniem branży kolejowej w Polsce oraz liczącym się graczem na rynku europejskim i oddziaływała jeszcze mocniej na kondycję całego sektora kolejowego oraz całej gospodarki.

Rozumiem, że jest to nierozłącznie związane z nową Strategią PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030? Może Pan przybliżyć jej założenia?

Dokładnie tak. Strategia PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku bazuje nie tylko na wiedzy i doświadczeniu PKP S.A., ale jest również wypadkową głównych kierunków strategicznych i inicjatyw spółek Grupy PKP. Zasadniczo opiera się ona na dwóch filarach. Pierwszy z nich polega na kontynuacji i wzmocnieniu w obszarze obecnej działalności poszczególnych spółek Grupy PKP. Koncentruje się on głównie na podnoszeniu jakość świadczonych usług poprzez modernizację infrastruktury i taboru będących w gestii spółek oraz optymalizację procesów i zwiększenie rentowności podmiotów grupy. Drugi filar strategii to rozwijanie nowej działalności biznesowej opartej o prace badawczo-rozwojowe, innowacyjność, stanowiącej adekwatną odpowiedź na wyzwania nowoczesnej gospodarki. Jego głównym celem jest utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności spółek przy uwzględnieniu nowych trendów pojawiających się na rynku, takich jak na przykład świadczenie usług przewozu pasażerów i towarów „od drzwi do drzwi”.

Dodaj komentarz