Wywiady

Maciej Kaczanowski: Przemysł kolejowy wciąż inwestuje w innowacje

Maciej Kaczanowski, Head of Communications and Public Relations Eastern Europe & CIS Bombardier Transportation, opowiedział o wizji transport przyszłości oraz założeniach i efektach kampanii Hop On For Our Planet.

 

 

Zacznijmy od pytania ogólnego. Mobilność jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Dlaczego?

Mobilność jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ bez znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez sektor transportowy nie uda się zrealizować ambicji klimatycznych Europy. Sektor transportu odpowiada za prawie jedną czwartą całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Europie. Jest to również jedyny sektor, którego wskaźniki emisyjne wzrosły od 1990 roku.

Wyjątkiem w transporcie jest jednak kolej – to jedyny rodzaj transportu, który zmniejszył emisyjność, jednocześnie zwiększając liczbę pasażerów i towarów oraz poprawiając efektywność energetyczną. W praktyce więc kolej generuje trzy do czterech razy mniej dwutlenku węgla niż transport drogowy czy lotniczy! Nie oznacza to, że stoimy w miejscu. Jak widać, przemysł kolejowy wciąż inwestuje w innowacje, aby być jeszcze bardziej ekologicznym!

Kolej w Europie boryka się z wieloma problemami. Oczywiście kwestie związane z pandemią mają istotny wpływ na jakość przewozów tak lokalnie, jak i globalnie. Problemy były jednak już przed COVID-19. Według Pana, jaki problem będzie tym najistotniejszym w najbliższych latach na kolei?

Kolej stała się swoistym wyznacznikiem postępu technologicznego i innowacji już w latach 80. XIX wieku, czyli w momencie jej powstania. Obecnie nasz przemysł jest liderem w cyfrowej transformacji kolei, która wyznacza nowe trendy technologiczne i prośrodowiskowe w całej Europie! W naszej branży zaczyna jednak brakować wysoko wyspecjalizowanych specjalistów i inżynierów, w tym kobiet. Brakuje też kadry typowo produkcyjnej, jak np. dobrych spawaczy. Bez tych kompetencji przemysł kolejowy nie jest w stanie spełnić swojej obietnicy dotyczącej rozwiązań, niezbędnych w walce ze zmianami klimatycznymi.

Mówiąc o kolei wspomina się, że jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku form transportu, która dzięki stale wdrażanym innowacjom rozwija się i funkcjonuje w sposób coraz bardziej zrównoważony. Jakie czynniki mają wpływ na takie postrzeganie kolei?

W naszym przemyśle pojawiają się wspaniałe nowatorskie idee, mamy ambicje i unikalne badania, którymi możemy się podzielić. Stale dążymy do bycia coraz lepszym w tym, co robimy. Tego oczekują od nasz operatorzy i ich klienci oraz pasażerowie. Oczekują podróżowania w coraz lepszych, bardziej komfortowych warunkach. To nieodłączny element towarzyszący nam w XXI wieku. Do tego potrzebne są zaawansowane technologie, które zapewnią możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podróżnych oraz innych uczestników ruchu, możliwie jak najniższe koszty eksploatacji, wysoką niezawodność i dostępność taboru szynowego. Z wieloma innowacjami w tym zakresie to właśnie przemysł kolejowy jest pionierem.

W odpowiedzi na obecne i przyszłe problemy ruszyła kampania Hop On For Our Planet (Wskakuj dla naszej planety!). Czy mógłby Pan przedstawić jej założenia?

Za 5 lat ok. 40% wysoko wykwalifikowanych pracowników przemysłu kolejowego przejdzie na emeryturę. Już teraz polskie i europejskie koleje zmagają się z brakami kadrowymi. Brakuje nam zarówno pracowników z wykształceniem ścisłym STEM (przyp. ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), jak i pracowników typowo produkcyjnych, jak np. wykwalifikowany spawacz, ślusarz czy lakiernik. Aby temu zaradzić, Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Zaopatrzenia Kolei (UNIFE) zleciło think tankowi ThinkYoung przeprowadzenie badania na pokoleniu Z (16-25 lat), czyli na tzw. „narybku”, który stoi przed wyborem szkół lub właśnie wchodzi na rynek pracy. Wyniki okazały się bardzo obiecujące dla kolei. Generacja Z stawia na zrównoważony rozwój, ważna dla nich jest nasza planeta i to: czy i w jaki sposób ich przyszły pracodawca będzie miał na nią wpływ. Kolej, jako jedna z najbardziej ekologicznych form transportu, ma pozytywny wpływ i na środowisko i na nasze społeczeństwo. Prawie 60% pokolenia Z – dla dobra planety –  jest skłonna zmienić formę transportu. Kampania Hop on for our Planet (Wskakuj dla naszej planety!) ma nagłośnić nowe, innowacyjne oblicze kolei, która w obecnych czasach jest bezpiecznym i przemyślanym wyborem kariery.

Jaki był zasięg badania?

Badanie objęło łącznie 2137 osób z generacji Z w wieku od 16 do 25 lat z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Holandii.

I jaki był jego cel?

Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na temat tego, czy europejska generacja Z – w wieku od 16 do 25 lat  – jest skłonna do podróżowania koleją ze względu na jej ekologiczny charakter? Czy jest zainteresowana wszystkimi stanowiskami, które przemysł kolejowy ma do zaoferowania w obszarze ekologii? W jaki sposób chce, aby ustawodawcy wspierali Zielony Ład i Zieloną Energię z wykorzystaniem kolei?

Zatem – co o przyszłości myśli generacja Z?

Z badań wynika, iż generacja Z chce działać na rzecz dobra naszej planety. Z kolei branża producentów na rzecz kolei jest gotowa przyjąć ich na pokład! Dzięki odpowiedniej polityce środowiskowej możemy sprawić, że technologiczna i ekologiczna przyszłość Europy będzie szybka i skuteczna. Badanie pokazuje, że w całej Europie:

  • generacja Z jest w większości skłonna przesiąść się na bardziej ekologiczny transport dla dobra naszej planety.
  • generacja Z oczekuje od władz inwestowania w zrównoważony transport kolejowy,
  • generacja Z uważa, że technologia zeroemisyjna jest przyszłością innowacji w transporcie kolejowym,
  • mniej więcej połowa respondentów, reprezentujących Generację Z chce związać swoje studia i karierę zawodową z działalnością na rzecz naszej planety,
  • kobiety, reprezentujące Generację Z, które obecnie pracują w „STEM”, jeszcze bardziej cenią sobie pracodawców prowadzących zrównoważony biznes niż mężczyźni.

Czy w każdym z badanych przez Was krajów wnioski są podobne, czy też widać lokalne różnice?

Oczywiście lokalne różnice występują, ale poniższe wyniki pokazują, że generacja Z w całej Europie dąży do bardziej ekologicznej Europy:

  • 25% uważa, że kolej ma kluczowe znaczenie dla gospodarki i rozwoju kraju,
  • 57% jest skłonnych przesiąść się na transport bardziej przyjazny środowisku,
  • 47,5% uważa, że miejsca pracy w sektorze kolejowym są dobrze płatne, a 30,7% uważa, że są one związane z rozwojem technologii,
  • 50% twierdzi, że innowacje, takie jak technologia zeroemisyjna i inteligentne miasta będą siłą napędową innowacji dla kolei jutra.

Jak wyniki tego typu badań i sama kampania mogą wpłynąć na naszą przyszłość?

Kampania koncentruje się w szczególności na procesie rekrutacji i retencji następnego pokolenia wykwalifikowanych pracowników, wykraczając nawet poza generację Z. Niemniej jednak badanie nadal stanowi wyjątkową okazję do bezpośredniego kontaktu z generacją Z, w szczególności w zakresie tworzenia lepszej polityki przemysłowej i publicznej dla ich potrzeb. Dzięki słuchaniu możemy podejmować świadome decyzje w zakresie przyciągania nowych talentów.

Pan Philippe Citroën, dyrektor generalny UNIFE stwierdził, że dzięki wspólnym wysiłkom pociąg zwany Europejskim Zielonym Ładem będzie w stanie nabrać imponującego tempa. Podziela Pan takie przekonanie?

Z całą pewnością tak. Strategiczna rola, jaką odegrała i odgrywa kolej w czasie kryzysu Covid-19 oraz jej rola jako najbardziej ekologicznego i najbezpieczniejszego środka transportu masowego pokazały, jak ważne jest wzmocnienie przyszłych systemów transportowych, w których kolej stanowi podstawę w całej Europie.

Pandemia pokazała, że przemieszczanie się ludzi i towarów pozostaje koniecznością, a nie wyborem. Płynne przemieszczanie się towarów w ramach międzynarodowych łańcuchów dostaw musi być utrzymane, aby zapewnić funkcjonowanie europejskiej gospodarki.

W czasie kryzysu systemy kolei i miejskiego transportu szynowego (tramwaje/metro/koleje miejskie) zapewniały i nadal zapewniają przepływ towarów i pasażerów pracujących w kluczowych zawodach. Było to możliwe również dzięki dużym inwestycjom UE w projekty kolejowe w ostatnich latach –  za pośrednictwem instrumentów finansowania w ramach instrumentu „Łącząc Europę” i europejskiego systemu informacji o transporcie kolejowym –  modernizacja infrastruktury europejskiej, usunięcie wąskich gardeł i uzupełnienie brakujących ogniw.

Europejski Zielony Ład powinien wspierać ożywienie gospodarcze w Europie w perspektywie długoterminowej, a kolej będzie jednym z jego kluczowych elementów.

Reklama