Wywiady

Maciej Kaczanowski: Przemysł kolejowy wciąż inwestuje w innowacje

Maciej Kaczanowski, Head of Communications and Public Relations Eastern Europe & CIS Bombardier Transportation, opowiedział o wizji transport przyszłości oraz założeniach i efektach kampanii Hop On For Our Planet.

 

 

Zacznijmy od pytania ogólnego. Mobilność jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Dlaczego?

Mobilność jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ bez znaczącego ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przez sektor transportowy nie uda się zrealizować ambicji klimatycznych Europy. Sektor transportu odpowiada za prawie jedną czwartą całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Europie. Jest to również jedyny sektor, którego wskaźniki emisyjne wzrosły od 1990 roku.

Wyjątkiem w transporcie jest jednak kolej – to jedyny rodzaj transportu, który zmniejszył emisyjność, jednocześnie zwiększając liczbę pasażerów i towarów oraz poprawiając efektywność energetyczną. W praktyce więc kolej generuje trzy do czterech razy mniej dwutlenku węgla niż transport drogowy czy lotniczy! Nie oznacza to, że stoimy w miejscu. Jak widać, przemysł kolejowy wciąż inwestuje w innowacje, aby być jeszcze bardziej ekologicznym!

Kolej w Europie boryka się z wieloma problemami. Oczywiście kwestie związane z pandemią mają istotny wpływ na jakość przewozów tak lokalnie, jak i globalnie. Problemy były jednak już przed COVID-19. Według Pana, jaki problem będzie tym najistotniejszym w najbliższych latach na kolei?

Kolej stała się swoistym wyznacznikiem postępu technologicznego i innowacji już w latach 80. XIX wieku, czyli w momencie jej powstania. Obecnie nasz przemysł jest liderem w cyfrowej transformacji kolei, która wyznacza nowe trendy technologiczne i prośrodowiskowe w całej Europie! W naszej branży zaczyna jednak brakować wysoko wyspecjalizowanych specjalistów i inżynierów, w tym kobiet. Brakuje też kadry typowo produkcyjnej, jak np. dobrych spawaczy. Bez tych kompetencji przemysł kolejowy nie jest w stanie spełnić swojej obietnicy dotyczącej rozwiązań, niezbędnych w walce ze zmianami klimatycznymi.

Mówiąc o kolei wspomina się, że jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku form transportu, która dzięki stale wdrażanym innowacjom rozwija się i funkcjonuje w sposób coraz bardziej zrównoważony. Jakie czynniki mają wpływ na takie postrzeganie kolei?

W naszym przemyśle pojawiają się wspaniałe nowatorskie idee, mamy ambicje i unikalne badania, którymi możemy się podzielić. Stale dążymy do bycia coraz lepszym w tym, co robimy. Tego oczekują od nasz operatorzy i ich klienci oraz pasażerowie. Oczekują podróżowania w coraz lepszych, bardziej komfortowych warunkach. To nieodłączny element towarzyszący nam w XXI wieku. Do tego potrzebne są zaawansowane technologie, które zapewnią możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa podróżnych oraz innych uczestników ruchu, możliwie jak najniższe koszty eksploatacji, wysoką niezawodność i dostępność taboru szynowego. Z wieloma innowacjami w tym zakresie to właśnie przemysł kolejowy jest pionierem.

W odpowiedzi na obecne i przyszłe problemy ruszyła kampania Hop On For Our Planet (Wskakuj dla naszej planety!). Czy mógłby Pan przedstawić jej założenia?

Dodaj komentarz