Raport z Polski Wydarzenia

Ruszyła strona internetowa dedykowana ERK – rokkolei.pl

Urząd Transportu Kolejowego, polski koordynator wydarzeń związanych z Europejskim Rokiem Kolei, uruchomił stronę www.rokkolei.pl. Witryna zawiera m.in. kalendarz wydarzeń związany z ERK oraz umożliwia zgłaszanie inicjatyw.

Rok 2021, decyzją Komisji Europejskiej, obchodzony jest jako Europejski Rok Kolei. Do końca grudnia w całej Europie odbywały się będą liczne imprezy związane z transportem kolejowym.

– Traktuję Europejski Rok Kolei jako szansę na dalszy rozwój transportu kolejowego, a my wszyscy możemy mieć w tym bezpośredni udział. Naszymi działaniami pokażemy jak innowacyjny jest europejski sektor kolejowy, jaką rolę odgrywa kolej w europejskiej kulturze i dziedzictwie europejskim, jakie jest jej znaczenie dla połączenia regionów, ludzi i przedsiębiorstw oraz rola w zrównoważonej turystyce – dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

 

O wydarzeniach, które zaplanowane są w Polsce można dowiedzieć się ze strony rokkolei.pl. Poprzez witrynę można także zgłosić nowe inicjatywy do kalendarza krajowego oraz pobrać formularz do zgłoszenia na stronę prowadzoną przez Komisję Europejską.

Celem, który będzie przyświecał wszystkim inicjatywom ERK2021, jest zwiększenie znaczenia i udziału transportu kolejowego tak, aby przyczyniał się on do dalszej transformacji unijnej gospodarki w kierunku ekologicznego, cyfrowego i innowacyjnego modelu gospodarczego. Cele szczegółowe to m.in.:

  • promowanie kolei jako zrównoważonego, innowacyjnego, wzajemnie połączonego i intermodalnego, bezpiecznego i przystępnego cenowo środka transportu;
  • podkreślanie europejskiego, transgranicznego wymiaru kolei;
  • zwiększanie wkładu kolei w rozwój gospodarki Unii;
  • promowanie  kolei jako istotnego elementu relacji między Unią a państwami z nią sąsiadującymi;
  • promowanie atrakcyjności zawodów związanych z koleją;
  • promowanie kluczowej roli kolei w międzynarodowym transporcie pasażerskim w Unii;
  • promowanie unijnej sieci pociągów nocnych;
  • promowanie imprez i inicjatyw mających na celu rozpowszechnianie informacji na temat praw pasażerów w ruchu kolejowym.

Jako Krajowy Punkt Kontaktowy wyznaczony został Paweł Rafalski, zastępca dyrektora Biura Prezesa UTK. Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: pawel.rafalski@utk.gov.pl lub ogólny adres e-mail UTKutk@utk.gov.pl.

Dodaj komentarz