Raport z Polski Wydarzenia

Dolnośląski marszałek apeluje w sprawie pociągów humanitarnych

Prezentujemy pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego skierowane do wszystkich marszałków województw.

Fot. UMWD
Fot. UMWD

Apel dotyczy współpracy przy przewozach kolejowych od granicy polsko-ukraińskiej do poszczególnych województw obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Autor zaznacza, że dzięki koordynacji i współpracy między administracją samorządową a rządem oraz PKP PLK i PKP Intercity tego typu działania będą przeprowadzane sprawniej.

Treść pisma:

Szanowni Państwo,

bezprecedensowa rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę, zjednoczyła i zmobilizowała nas wszystkich do organizowania wsparcia i pomocy dla uciekających przed wojną obywateli tego kraju. Mieszkańcy polskich regionów, a także władze samorządowe wszystkich szczebli oraz administracja rządowa dają w ostatnich dniach wspaniałe świadectwo solidarności z potrzebującymi.

W związku z zaistniałą sytuacją humanitarną, związaną z ewakuacją obywateli Ukrainy na terytorium RP, zwracam się do Marszałków Województw z apelem i prośbą o współpracę i zaangażowanie w koordynację działań na szczeblu międzywojewódzkim. Działania te związane będą z przewozami pasażerskimi, realizowanymi przez regionalnych przewoźników i pozwolą na zniwelowanie zatorów spowodowanych przemieszczaniem się ogromnej liczby uchodźców przez granicę polsko-ukraińską oraz sprawny transport do poszczególnych województw.