Pasażer

Rząd kolejny raz przedłuża ważność legitymacji studenckich

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował o ponownym przedłużeniu ważności legitymacji studenckich w roku akademickim 2019/2020. W związku z pandemią termin ten wydłużono pierwotnie do 31 maja, następnie do 29 listopada. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Legitymacje studenckie ważne w roku akademickim 2019/2020 są nadal ważne. Pasażer posiadający bilet ulgowy, który podczas kontroli okaże legitymację studencką bez ważnego hologramu, nie poniesie z tego tytułu konsekwencji – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich związane jest z obecną sytuacją pandemiczną w Polsce. 19 października 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie wprowadził ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenia doktorantów. Termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty.

Regulacje dotyczące ważności legitymacji studenckich zostały wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniającej Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecne ograniczenie funkcjonowania uczelni zostało wprowadzone od 19 października 2020 r. Tym samym studenci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami bez  konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

Dodaj komentarz