Raport z Polski

Senat proponuje zmiany w noweli ustawy o transporcie kolejowym

Na czwartkowym posiedzeniu Senatu zaproponowane zostały zmiany w noweli ustawy o transporcie kolejowym. Poprawka ma wpłynąć na zmniejszenie degradacji infrastruktury kolejowej na nieeksploatowanych lub wygaszanych odcinkach.

Jak podkreślił w trakcie obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki, „poprawka zmierza do utrzymania przepisu, na podstawie którego wojewoda ma wszczynać z urzędu postępowanie ws. potwierdzenia nabycia przez gminy własności nieruchomości, które stały się ich własnością z mocy prawa i nie zostały objęte spisami inwentaryzacyjnymi przekazanymi wojewodzie do dnia 31 grudnia 2005”.

Nowa poprawka, zdaniem Senatu, ma niwelować białe plamy na transportowej mapie Polski i przyczyniać się do efektywnego rozwoju infrastruktury kolejowej.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ograniczona zostanie też likwidacja linii kolejowych. Decyzja o ewentualnej likwidacji należeć będzie do ministra infrastruktury.

Nowelizacja ustawy wpłynie na poprawę dostępności niektórych połączeń kolejowych. Pociągi znajdujące się na styku województw będą mogły przejechać do 30 km poza granicę województwa, a nie, jak jest obecnie, tylko do najbliższej stacji.