Inwestycje Wydarzenia

Spółka CPK unieważniła przetarg na wykonawcę master planu

Spółka Centralny Port Komunikacyjny unieważniła postępowanie na wykonawcę master planu. Decyzja podjęta została 23 listopada. Jaki był jej powód? Jak tłumaczą przedstawiciele CPK, w postępowaniu nie zostały złożone oferty spełniające kryteria. Pierwsze informacje o sytuacji przekazał portal Business Insider.

– Wszystkie złożone oferty były niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub zawierały inne błędy formalne, które nie mogły zostać skorygowane w toku procedury zamówień publicznych – tłumaczy spółka CPK. – Braki dotyczyły w szczególności określonych przez zamawiającego warunków dotyczących zespołu projektowego, które stanowiły dla CPK kluczowe kryterium oceny ofert.

 

Od decyzji komisji przetargowej odwołała się firma ILF Consulting Engineers, jeden z uczestników przetargu. Teraz sprawą zajmie się Krajowa Izba Odwoławcza.

– Pomimo konieczności unieważnienia postępowania, pragniemy podkreślić, że doceniamy dotychczasowe zaangażowanie wszystkich uczestników dialogu konkurencyjnego i wspólną wielomiesięczną pracę prowadzoną w ramach tej procedury – dodają przedstawiciele spółki CPK. – Dołożymy wszelkich starań, żeby efekty tych prac zostały w sposób maksymalny wykorzystane.

Dodaj komentarz