Inwestycje Raport z Polski Wydarzenia

Spółka PKP wybrała wykonawcę przebudowy dworca w Gąsocinie

PKP S.A. wybrały wykonawcę przebudowy dworca kolejowego w Gąsocinie. Opracuje on dokumentację projektową inwestycji, będzie także nadzorował prace.

Wizualizacja dworca kolejowego w Gąsocinie.
Wizualizacja dworca kolejowego w Gąsocinie.

Dworzec kolejowy w Gąsocinie znajduje się przy linii kolejowej nr 9, która jest częścią linii E65 należącej do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Dworzec został zbudowany ok. 1877-80 roku. Zgodnie z ówczesnymi standardami budynki dworcowe wznoszono według powtarzalnych projektów, jako obiekty drewniane nawiązujące stylem do tradycyjnej rosyjskiej architektury drewnianej obszarów wiejskich. W przeszłości przez stację przebiegała trasa Kolei Nadwiślańskiej. W 1995 r. budynek dworca wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa województwa mazowieckiego. Obiekt jest aktualnie nieczynny i wyłączony z użytkowania.

Dworzec w Gąsocinie jest obiektem drewnianym, posiada dwie kondygnacje i składa się z piętrowego głównego korpusu oraz dwóch bocznych jednokondygnacyjnych dobudówek przy ścianach szczytowych. Ściany posiadały bogaty detal drewniany w postaci opilastrowania, gzymsu kondygnacyjnego oraz opasek otworów okienno-drzwiowych. Podmurówka wykonana została z kamienia polnego, ściany główne są drewniane, a całość przykryta dachami dwuspadowymi krytymi blachą ocynkowaną.

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują kompleksową przebudowę budynku dworca w Gąsocinie, uwzględniającą zabytkowy charakter budynku, przy jednoczesnym dostosowaniu do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, o możliwie zminimalizowanych kosztach eksploatacji. Po remoncie na parterze dworca znajdą się m.in. poczekalnia, toalety i przestrzeń przeznaczona pod kasy biletowe. Z kolei całe piętro zabytkowego dworca zostanie przeznaczone na cele społeczno-kulturalne. Dzięki sygnowanym w kwietniu 2022 r. dokumentom PKP S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Gąsocinie pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu przedsięwzięcia. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcach funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców.

– Cztery lata temu podczas spotkania w Gąsocinie usłyszałem od mieszkańców prośby o przeprowadzenie rewitalizacji dworca. To właśnie mieszkańcy Gąsocina są inicjatorami rewitalizacji tego dworca. Ja przyjąłem to jako postulat lokalnej społeczności i umówiliśmy się z panem wójtem, że będziemy wspólnie zabiegać o to, by wyremontować ten piękny dworzec. PKP wprowadziły ten obiekt do Programu Inwestycji Dworcowych i krok po kroku doprowadzamy do tego, że ten obiekt będzie przywrócony mieszkańcom Gąsocina. Cieszę się, że oprócz funkcji komunikacyjnych, takich jak kasy biletowe, poczekalnia, będą tu realizowane funkcje społeczne, gdyż gmina wynajmie przestrzenie na dworcu na cele związane z potrzebami mieszkańców – Maciej Wąsik, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Dworzec w Gąsocinie to kolejny obiekt w województwie mazowieckim, który zostanie zmodernizowany w ramach autorskiego programu realizowanego przez PKP S.A. Docelowo w tym regionie zmodernizowanych oraz wybudowanych od podstaw – w ramach największego w historii polskiej kolei programu – będzie aż 37 dworców. Dzięki inwestycji pochodzący z końca XIX wieku budynek dworca w Gąsocinie ponownie będzie obsługiwał podróżnych, a także zyska wiele usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz podróżnych z ciężkim bagażem – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

 

Dworzec przyjazny pasażerom

Dzięki przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych zostanie szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz