Inwestycje

Studium wykonalności SKA w Krakowie jest już gotowe

Fot. Zygmunt Put / CC

Kolejny krok do powstania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie został wykonany. Jak informuje urząd miasta, gotowe już jest studium wykonalności SKA. Analizie poddane zostały możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na „dużej” i „małej obwodowej”. W studium znalazła się m.in. linia kolejowa do Łęgu oraz połączenia na osi ze wschodniej do zachodniej części miasta.

Dzięki opracowanemu studium wykonalności uzyskana została merytoryczna podstawa do weryfikacji ustaleń związanych z realizacją oraz przebiegiem linii krakowskiej SKA wzdłuż tzw. Kolejowego Ringu Krakowskiego. Pociągi mogłyby kursować po dużej obwodowej – liniach nr 8, 91  95, a także linii nr 100, zwanej także małą obwodową oraz linią kolejową nr 947.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem cały obszar aglomeracji krakowskiej, w szczególności skupiając się na obszarze śródmieścia Krakowa oraz jego części wschodniej – w miejscu przebiegu linii kolejowych nr 8, 91, 95, 100 i 947.

Prace przy dokumencie prowadzone były przy uwzględnieniu prognoz i analiz ruchu na podstawie aktualnego modelu ruchu dla Krakowa. Jak informuje Magistrat, prognozy ruchu opracowano dla lat 2020, 2035 oraz 2050.

Analizie poddano uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne oraz środowiskowe wraz z wpływem inwestycji kolejowej na stan środowiska. Opracowanie zawiera również wyniki przeprowadzonych analiz efektywności ekonomicznej dla inwestycji transportu publicznego.

– Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje, że jedynie trzy warianty – spośród siedmiu przebadanych – okazują się ekonomicznie opłacalne – czytamy na stronie krakow.pl.

 

Najwyższą ocenę ekonomiczną uzyskał wariant linii SKA nr 7 na odcinku Kraków Lotnisko – Kraków Nowa Huta Przyszłości, obejmujący odcinek linii kolejowych nr 118 Kraków Lotnisko – Kraków Mydlniki, linii kolejowej nr 133 przez Łobzów, łącznicę nr 601 Kraków Przedmieście – Kraków Główny, linię kolejową nr 8 na odcinku do stacji Batowice, linii kolejowej nr 95 na odcinku Batowice – Kraków Nowa Huta i nowo projektowaną odnogę linię kolejową w okolice planowanego zagospodarowania Nowej Huty Przyszłości.

Reklama