Inwestycje

Studium wykonalności SKA w Krakowie jest już gotowe

Fot. Zygmunt Put / CC

Kolejny krok do powstania Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie został wykonany. Jak informuje urząd miasta, gotowe już jest studium wykonalności SKA. Analizie poddane zostały możliwości uruchomienia przewozów pasażerskich na „dużej” i „małej obwodowej”. W studium znalazła się m.in. linia kolejowa do Łęgu oraz połączenia na osi ze wschodniej do zachodniej części miasta.

Dzięki opracowanemu studium wykonalności uzyskana została merytoryczna podstawa do weryfikacji ustaleń związanych z realizacją oraz przebiegiem linii krakowskiej SKA wzdłuż tzw. Kolejowego Ringu Krakowskiego. Pociągi mogłyby kursować po dużej obwodowej – liniach nr 8, 91  95, a także linii nr 100, zwanej także małą obwodową oraz linią kolejową nr 947.