Aktualności Wywiady

T. Ciecierski: Dajemy klientowi najlepszy produkt [WYWIAD]

Wspólne dążenie do celu – tak można pokrótce streścić wywiad, jakiego udzielił Prezes Zarządu Spółki MAG-TRAIN Tomasz Ciecierski omawiając wizję współpracy i przewidywania na najbliższe 5-10 lat w sektorze taborowym.

Panie Prezesie, Mag-Train był partnerem konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”. Jak Pan oceni jej przebieg?

Konferencja w Mrągowie była jedną z najciekawszych, w których dane mi było uczestniczyć. Rzadko bowiem się zdarza, aby uczestnikami byli przedstawiciele w randze prezesów najważniejszych instytucji, przewoźników, producentów. Do tego merytorycznie Konferencja była bardzo rzeczowa i konkretna. Ponadto chcieliśmy, aby Mag-Train oficjalnie zaprezentował swoje możliwości w branży jako spółka specjalizująca się w naprawach i modernizacji wagonów osobowych, towarowy oraz lokomotyw. I przyznam, że ten cel udało nam się zrealizować.