Analizy Tabor

Tradycyjna kolej w Polsce. Stan trakcji parowej

Urząd Transportu Kolejowego udostępnił raport, którego celem jest wskazanie aktualnego stanu przewozów z wykorzystaniem parowych pojazdów trakcyjnych, głównie na liniach normalnotorowych, zapoznanie z ich funkcjonowaniem, potrzebami oraz barierami w użytkowaniu. Jednocześnie analiza przedstawia istniejących przewoźników i trasy przewozów trakcją parową.

Na podstawie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji w Polsce jeździ 16 typów parowozów normalnotorowych. Większość ze świadectw została wydana w 2002 r. na wniosek spółki PKP Cargo. Uzyskane dopuszczenia pozwalają na eksploatację na liniach PKP PLK. Jedynie świadectwa wydane od 2014 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczają eksploatację do infrastruktury wydzielonej.
Prezes UTK wydał także 12 świadectw dopuszczenia do eksploatacji parowozu wąskotorowego.
W latach 2016–2018 na sieci PKP PLK uruchomionych zostało łącznie 3 631 pociągów w trakcji parowej:

  • 2016 – 719
  • 2017– 1395
  • 2018 – 1517 pociągów

Podkreślić należy, że na przestrzeni dwóch lat liczba pociągów uruchomionych w trakcji parowej wzrosła ponad dwukrotnie.
W latach 2016- 2018 pociągi w trakcji parowej uruchamiało 6 przewoźników- Koleje Dolnośląskie SA, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o., PKP Cargo SA, Przewozy Regionalne Sp. z o.o., SKPL Cargo Sp. z o.o. oraz Parowozownia Wolsztyn.

Liderem, jak można zauważyć, i w liczbie uruchomionych pociągów, przejechanych kilometrów, jak i masy składów, są Koleje Wielkopolskie. Drugim przewoźnikiem pod względem udziału w rynku przewozów w trakcji parowej jest PKP Cargo. Zbliżony wynik odnotowały Przewozy Regionalne.
Także w przypadku wykonanej pracy eksploatacyjnej w latach 2016–2017 dominowały Koleje Wielkopolskie z udziałem 56%. Wynikała ona ze ścisłej współpracy z Parowozownią Wolsztyn, prowadzonej od 2017 r. Z kolei główną częścią pracy eksploatacyjnej Parowozowni Wolsztyn było świadczenie usług trakcyjnych na rzecz Kolei Wielkopolskich.