Raport z Polski

“Piątki z UTK” zmieniają formę. Z ekspertem porozmawiamy online

 

„Piątki z UTK” organizowane będą w formie wideokonferencji – taką decyzję podjął prezes Urzędu Transportu Kolejowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii. W trakcie spotkań online eksperci odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości klientów.

Podczas spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych– ale też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty. Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

– Chcemy dzielić się wiedzą z przedstawicielami branży kolejowej – zapewnia dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jesteśmy urzędem otwartym, ale w najbliższym czasie, dla bezpieczeństwa wszystkich stron organizujemy spotkania przez internet – podkreśla I. Góra.