Raport z Polski

“Piątki z UTK” zmieniają formę. Z ekspertem porozmawiamy online

 

Piątki z UTK” organizowane będą w formie wideokonferencji – taką decyzję podjął prezes Urzędu Transportu Kolejowego w związku z wprowadzonym stanem epidemii. W trakcie spotkań online eksperci odpowiadają na pytania i wyjaśniają wątpliwości klientów.

Podczas spotkań poruszane są zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych– ale też kwestie zasad wprowadzania wyrobów kolejowych na rynek, utrzymania pojazdów czy licencji maszynisty. Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości, współpracą z PKBWK);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

– Chcemy dzielić się wiedzą z przedstawicielami branży kolejowej – zapewnia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jesteśmy urzędem otwartym, ale w najbliższym czasie, dla bezpieczeństwa wszystkich stron organizujemy spotkania przez internet – podkreśla I. Góra.

 

Pierwsze spotkania w ramach „Piątki z UTK” w zmienionej formie, które odbyły się w piątek 20 marca, okazały się pełnym sukcesem. Na jednej z konferencji prowadzonej między Polską a Litwą uczestniczyło bez przeszkód 10 osób.

Konferencje online prowadzone są przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams, które można używać poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację na telefonach z systemem Android (Google), iOS (iPhone) lub iPadOS (iPad).

– Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu każdy zainteresowany może zarezerwować termin swojej wizyty – informują przedstawiciele UTK. – Podczas rejestracji prosimy o podanie terminu i tematu planowanej rozmowy oraz danych kontaktowych. Precyzyjne określenie tematu pozwala naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

 

Najbliższe spotkania w ramach „Piątków z UTK” planowane są na 3 i 24 kwietnia oraz 15 i 29 maja. Zapisów można dokonać za pomocą formularza.

Dodaj komentarz