Inwestycje

W Łodzi powstaną nowe przystanki kolejowe

Fot. Wikimedia / CC

PKP Polskie Linie Kolejowe budują w Łodzi nowe przystanki kolejowe i przejście podziemne. Projekt, który zwiększy dostęp do kolei w aglomeracji łódzkiej, kosztuje przeszło 49,3 mln zł.

Nowe przystanki Łódź Radogoszcz Wschód oraz Łódź Warszawska powstaną na odcinku linii Łódź WidzewZgierz. Przystanki zintegrują podróże pociągami z innymi środkami transportu. Przesiadki będą łatwe dla wszystkich dzięki dostosowaniu obiektów do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Mieszkańcy Łodzi i Zgierza będą mogli szybciej i sprawniej dotrzeć do celu.

Jak zaawansowane są prace?

Na przystanku Łódź Warszawska PKP PLK wykonała już korpus peronu. Ustawione zostały też słupy oświetleniowe. Układane są także płyty peronowe wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię. Wkrótce zamontowana będzie także winda.

Nowy obiekt stanie w okolicy wiaduktu przy ul. Warszawskiej, na pograniczu dwóch łódzkich osiedli: Rogi i Marysin na Bałutach.

Przystanek Łódź Radogoszcz Wschód powstanie przy ul. Kreciej. Budowana jest konstrukcja peronu i wygodne dojście dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Obiekt poprawi dostęp do kolei mieszkańcom osiedli Radogoszcz Wschód i Sitowie. Dojście na peron ułatwią nowe chodniki oraz pochylnia. Będą także miejsca parkingowe dla samochodów.

Za miesiąc rozpocznie się budowa przystanku Łódź Retkinia. Prace skoordynowane będą z modernizacją linii kolejowej nr 14 – Łódź Kaliska – Łódź Lublinek. Na terenie obiektu zainstalowane zostaną windy i pochylnie. Umożliwią one wygodniejsze korzystanie z kolei aglomeracyjnej mieszkańcom osiedli Retkina i Pienista.

Każdy ze 150 m peronów będzie wyposażony w wiaty i ławki. Łatwą orientację oraz informację zapewnią: system oznakowania, w tym dotykowego i gabloty informacyjne z rozkładami. Powstaną stojaki na rowery. Cichsze przejazdy pociągów będą efektem zastosowania nowych bezstykowych torów.

Na przystanku Łódź Marysin wybudowano już drugi peron. Ułożone są  płyty antypoślizgowe, ustawione słupy oświetleniowe oraz przygotowano pochylnię i nowe schody. Wkrótce montowane będą  ławki i wiaty. Powstaną również nowe chodniki. Budowane są dodatkowe schody prowadzące na peron nr 1 z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Strykowskiej. Powstanie też dojście do planowanej przez miasto pętli tramwajowej.

Na przystanku wybudowano także drugi tor o długości ok. 750 z nową siecią trakcyjną oraz 2 nowe rozjazdy, które zwiększą przepustowość trasy i umożliwią przejazd większej liczby pociągów. Przebudowywane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ustawiono 2 semafory, które zapewnią bezpieczne mijanie się pociągów na jednotorowej trasie Łódź WidzewZgierz.

Na przystanku Łódź Stoki budowane jest nowe przejście podziemne dla pieszych, które usunie bariery w dostępie do przystanku dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Powstała już konstrukcja betonowa przejścia, schody oraz szyb windy. Trwają prace wykończeniowe.

Do przystanku Łódź Arturówek wkrótce dojechać będzie można ścieżką rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Aktualnie montowane są dodatkowe schody na peron, zlokalizowane od strony ul. Łagiewnickiej.

Dodaj komentarz