Analizy

Przewozy intermodalne w 2017 roku

Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego na temat przewozów intermodalnych wskazują na ich systematyczny wzrost. Masa przewiezionych ładunków wzrosła o blisko 2 mln ton, a praca przewozowa o 1 mld tono-km w porównaniu z rokiem ubiegłym.


W segmencie przewozów intermodalnych widać tendencję zwyżkową. Wzrosty widoczne są także w liczbie tego typu przewoźników w naszym kraju. W 2016 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się 13 przedsiębiorców, natomiast w zeszłym roku już 18. Co ciekawe, 10 lat wcześniej przewozami intermodalnymi zajmowało się jedynie 6 przewoźników.
Z raportu UTK wynika, że masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym w zeszłym roku wyniosła 14,7 mln ton, a zatem była o 15 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Udział przewozów intermodalnych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął natomiast poziom ponad 6 proc. i był wyższy o blisko 0,4 pkt. proc. niż w 2016 r. Wzrosty zanotowano również w przypadku pracy przewozowej. Ta w 2017 r. kształtowała się na poziomie 5,4 mld tono-km i była wyższa o około 1 mln w porównaniu z rokiem 2016.