Analizy

Przewozy intermodalne w 2017 roku

Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego na temat przewozów intermodalnych wskazują na ich systematyczny wzrost. Masa przewiezionych ładunków wzrosła o blisko 2 mln ton, a praca przewozowa o 1 mld tono-km w porównaniu z rokiem ubiegłym.


W segmencie przewozów intermodalnych widać tendencję zwyżkową. Wzrosty widoczne są także w liczbie tego typu przewoźników w naszym kraju. W 2016 r. przewozami intermodalnymi zajmowało się 13 przedsiębiorców, natomiast w zeszłym roku już 18. Co ciekawe, 10 lat wcześniej przewozami intermodalnymi zajmowało się jedynie 6 przewoźników.
Z raportu UTK wynika, że masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym w zeszłym roku wyniosła 14,7 mln ton, a zatem była o 15 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Udział przewozów intermodalnych mierzony masą przewiezionych ładunków osiągnął natomiast poziom ponad 6 proc. i był wyższy o blisko 0,4 pkt. proc. niż w 2016 r. Wzrosty zanotowano również w przypadku pracy przewozowej. Ta w 2017 r. kształtowała się na poziomie 5,4 mld tono-km i była wyższa o około 1 mln w porównaniu z rokiem 2016.


UTK zauważa, że wzrost przewozów intermodalnych ma coraz większe znaczenie dla rozwoju przemysłu. Wynika to z faktu, że w kontenerach transportowane są różne grupy ładunków – od wysokoprzetworzonych do tych o charakterze masowym.
Poprzedni rok był także rekordowy pod względem transportu liczby jednostek ładunkowych. Pierwszy raz udał się transport ponad 1 mln jednostek, co stanowi nowy rekord. Rynek osiągnął poziom 1 081 tys. sztuk, z czego kontenery stanowiły blisko 1 053 tys.
Wzrosty zanotowano również w przypadku liczby TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). W 2017 r. przewieziono koleją 1 667,3 tys. TEU, co oznacza wzrost o 16,1 proc.
Jeśli bierzemy pod uwagę konkretnych przewoźników to w 2017 r. przewozy intermodalne na największą skalę pod względem przewiezionej masy i wykonanej pracy przewozowej wykonała spółka PKP Cargo – odpowiednio 46,4 proc. i 50,2 proc. udziału w rynku.


Wysoką pozycję zanotowała również spółka DB Cargo Polska – 17,7 proc. – oraz Lotos Kolej – 14,2 proc. Pod względem wykonanej pracy przewozowej udział tych spółek wyniósł odpowiednio 21,1 proc. i 12,4 proc. Urząd Transportu Kolejowego zwrócił także uwagę na rosnący udział pozostałych spółek w rynku. Captrain Polska osiągnął 8,7 proc. udziału w przewiezionej masie oraz 7,3 proc. w wykonanej pracy przewozowej (wzrost o 2,2 pkt proc. i 0,9 pkt proc. w stosunku do 2016 r.). Ecco Rail uzyskała 3,7 proc. w masie ładunków oraz 3,8 proc. pod względem pracy przewozowej. Natomiast LTE Polska odpowiednio 2,4 proc. i 2,2 proc.

Podsumowując można stwierdzić, że dane pokazane przez UTK, dowodzą znaczącego potencjału tego obszaru rynkowego. Dla dalszego rozwoju istotnym jest jednak wykreowanie projektu strategicznego. Ponadto zwiększony powinien zostać udział przewozów z wykorzystaniem standardowej jednostki transportowej (kontenera) różnymi środkami transportu. Pociąg natomiast winien być tym środkiem transportu towarów, z którego korzysta się na najdłuższych odcinkach trasy pomiędzy punktami A i B. Na początkowych i końcowych etapach towar może być dostarczamy i odbierany przez transport drogowy.

Dodaj komentarz