Przetargi Tabor

Tylko NEWAG chce dostarczyć 22 nowych EZT-ów dla woj. śląskiego. Samorząd będzie musiał dołożyć

Samorząd Województwa Śląskiego otworzył oferty w przetargu na dostawę 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wpłynęła tylko jedna oferta, złożona przez NEWAG.

Fot. Patryk Farana

W marcu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z opcją na domówienie 8 kolejnych pojazdów. Dzisiaj nastąpiło otwarcie ofert i okazało się, że wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez nowosądeckiego producenta.

NEWAG zaoferował dostawę 30 EZT-ów (podstawa + opcja) za kwotę 1 110 690 000 zł brutto. Natomiast za realizację usług serwisowych (do 12 grudnia 2025 roku) przy dostarczonych EZT-ach producent zaoferował kwotę 457 560 000 zł brutto. Urząd Marszałkowski przewidział natomiast na sfinansowanie zamówienia w zakresie podstawowym budżet 1 019 495 340 zł brutto. Jeżeli samorząd będzie chciał podpisać umowę w zakresie podstawowym, będzie musiał dołożyć około 150 mln zł.

Warto wskazać, że przetargiem interesowała się Pesa Bydgoszcz oraz Stadler – te dwa podmioty składały odwołania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Finalnie producenci nie złożyli swoich ofert.

Przypomnijmy, że samorząd chce kupić czteroczłonowe jednostki, które rozpędzą się do 160 km/h. W każdym EZT ma znaleźć się miejsc siedzących dla min 186 osób (w układzie 2+2 szeregowym lub też naprzeciw siebie). EZT-y będą posiadały jedną toaletę (w jednym ze środkowych członów), która będzie przystosowana do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością. W pojazdach przewidziano także przestrzeń dla kierownika pociągu, będą one oddzielone i wyposażone w szafkę, stolik, gniazdka 230V oraz porty USB.

Jeżeli Samorząd znajdzie środki i podpisze umowę z Newagiem, wtedy kolejne Impulsy dołącza do już zakontraktowanych już 3 Impulsów dla Kolei Śląskichwięcej informacji.

Dodaj komentarz