Raport z Polski

UTK publikuje filmy informacyjne dla osób niedosłyszących i głuchych

Urząd Transportu Kolejowego wychodzi naprzeciw osobom z niepełnosprawnościami. Aby przybliżyć im najważniejsze informacje związane z koleją, przygotowane zostały m.in. filmy w Polskim Języku Migowym.

CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Publikacje dotyczące praw pasażerów, planowania podróży pociągiem, czy instrukcji dot. kontaktu z UTK w sprawie składania skarg i reklamacji dostępne są na oficjalnej stronie UTK.

W 2020 r. na Polski Język Migowy zostały przetłumaczone również publikacje z aktualności i materiały z działu dla pasażerów, w szczególności dotyczące funkcjonowania kolei podczas epidemii SARS-CoV-2. Łącznie opublikowano 40 filmów w PJM.

– Dostępność informacji dla wszystkich pasażerów jest dla nas niezwykle istotna. UTK od lat działa na rzecz poprawy dostępności kolei dla osób z niepełnosprawnością. Staramy się wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, nie tylko poprzez rekomendowanie zmian prawnych w przepisach, zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy realizację projektów na rzecz poprawy dostępności, ale także poprzez działania bezpośrednie, takie jak np. udostępnianie najważniejszych dla pasażerów informacji w Polskim Języku Migowym – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Zachęcam wszystkich pasażerów do zgłaszania propozycji tematów związanych z podróżowaniem koleją, które moglibyśmy zaprezentować w Polskim Języku Migowym – dodaje.

Filmy w PJM można znaleźć na stronie www.utk.gov.pl w dziale Pasażerowie, w zakładce Informacje w PJM. W przypadku chęci zgłoszenia tematu nowego filmu w PJM prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: pasazer@utk.gov.pl.

Na stronach UTK dostępny jest również kontakt z tłumaczem języka migowego. Uruchomienie usługi następuje poprzez naciśnięcie ikony PJM umieszczonej w prawym górnym roku strony www.

Dodaj komentarz