Inwestycje Pasażer Raport z Polski

PKP PLK usprawnią połączenia na linii Szczecin Główny – granica

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy linii między Szczecinem Głównym a granicą państwa. Efektem prac będzie krótszy czas podróży, lepszy dostęp do pociągów oraz sprawniejszy przewóz towarów.

Stacja Szczecin Gumieńce (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)
Stacja Szczecin Gumieńce (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)

Przebudowa pozwoli usprawnić połączenia pasażerskie na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niemiecka, która prowadzi w stronę Berlina. Lepsze możliwości zyska ruch towarowy, od stacji Szczecin Gumieńce w kierunku granicy. PKP PLK zaplanowały kompleksową modernizację całego odcinka z dobudową drugiego toru na odcinkach dotychczas jednotorowych. To linia kolejowa nr 408 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce i nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow).

Nowe możliwości transportu

 

Modernizacja i elektryfikacja linii Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa stworzy nowe możliwości dla transportu kolejowego między Polską a Niemcami. Inwestycja zapewni lepsze warunki do przewozu towarów. Podróżni zyskają krótszą i bardziej komfortowa podróż – mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

 

O inwestycji mówi także przedstawiciel PKP PLK.

– Planowana inwestycja poza usprawnieniem połączeń kolejowych między Szczecinem a Berlinem, dodatkowo zwiększy dostępność komunikacyjną kolei w aglomeracji szczecińskiej. Powstanie nowa stacja w Kołbaskowie oraz trzy przystanki, dzięki którym mieszkańcy zyskają dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej  – mówi Piotr Majerczak, członek Zarządu, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Głos w sprawie zabrał także wojewoda zachodniopomorski.

–  To kolejny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej na terenie Pomorza Zachodniego. Inwestycja podniesie atrakcyjność turystyczną regionu i rangę Szczecina jako węzła komunikacyjnego. Pozwoli zwiększyć konkurencyjność dla inwestorów, którym zależy na sprawnych połączeniach kolejowych – mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.

 

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i DB Netz AG w zakresie współpracy w ramach koordynacji, przygotowania i realizacji przedsięwzięć przy rozwoju połączenia kolejowego BerlinSzczecin, zelektryfikowany zostanie odcinek linii kolejowej nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa.

Pociągi pojadą szybciej

Dzięki nowym torom, sieci trakcyjnej oraz urządzeniom sterowania ruchem kolejowym, na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow) bezpieczniej i szybciej pojadą pociągi pasażerskie z maksymalną prędkością 160 km/h, a pociągi towarowe 120 km/h.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, ruchu drogowego i pieszych, inwestor planuje budowę bezkolizyjnych skrzyżowań w miejsce istniejących przejazdów kolejowo-drogowych m.in. w ciągu ul. Cukrowej (na linii kolejowej nr 408) oraz w ciągu drogi Przylep – Ostoja – Rajkowo – Szczecin (na linii kolejowej nr 409). W zamian za przejazd przy ul. Cukrowej zaplanowano budowę wiaduktu kolejowego, przejście pod torami oraz przebudowę dróg równoległych.

Nowa stacja i przystanki zapewnią lepszy dostęp do kolei

Pasażerowie zyskają 3 nowe przystanki osobowe: Szczecin Pomorzany Południowe, Warzymice, Przecław oraz stację w Kołbaskowie. Na tej ostatniej swój bieg będą kończyły pociągi aglomeracyjne. PKP PLK dostosują stację Szczecin Gumieńce do przyjmowania i wyprawiania pociągów o długości 750 metrów. Nowe perony będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się skorzystają z pochylni i ścieżek naprowadzających. Wiaty i ławki zapewnią komfort oczekiwania na pociąg. Oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie po zmroku. Orientację ułatwią tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy.

Dodaj komentarz