Inwestycje Pasażer Raport z Polski

PKP PLK usprawnią połączenia na linii Szczecin Główny – granica

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy linii między Szczecinem Głównym a granicą państwa. Efektem prac będzie krótszy czas podróży, lepszy dostęp do pociągów oraz sprawniejszy przewóz towarów.

Stacja Szczecin Gumieńce (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)
Stacja Szczecin Gumieńce (fot. Bartosz Pietrzykowski / PKP PLK)

Przebudowa pozwoli usprawnić połączenia pasażerskie na trasie Szczecin Główny – granica polsko-niemiecka, która prowadzi w stronę Berlina. Lepsze możliwości zyska ruch towarowy, od stacji Szczecin Gumieńce w kierunku granicy. PKP PLK zaplanowały kompleksową modernizację całego odcinka z dobudową drugiego toru na odcinkach dotychczas jednotorowych. To linia kolejowa nr 408 Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce i nr 409 Szczecin Gumieńce – granica państwa (Tantow).

Nowe możliwości transportu

 

Modernizacja i elektryfikacja linii Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa stworzy nowe możliwości dla transportu kolejowego między Polską a Niemcami. Inwestycja zapewni lepsze warunki do przewozu towarów. Podróżni zyskają krótszą i bardziej komfortowa podróż – mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.