Pasażer Raport z Polski Wydarzenia

UTK skontrolował zarządców infrastruktury kolejowej

Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego nie stwierdzili nieprawidłowości przy wywiązaniu się zarządców infrastruktury z obowiązku wywieszenia aktualnych rozkładów jazdy. Kontroli poddanych zostało prawie 50 miejsc. Na sprawdzanych stacjach i przystankach udostępnione były rozkłady po korekcie, która weszła w życie 14 marca.

– W związku z korektą rozkładu jazdy pociągów, która weszła w życie 14 marca 2021 r., zostały przeprowadzone działania nadzorcze w zakresie wypełnienia przez zarządcę infrastruktury obowiązku podania do publicznej wiadomości rozkładu jazdy pociągów – informuje UTK. – Inspektorzy sprawdzili 41 obiektów – w tym 29 stacji i 12 przystanków osobowych. Skontrolowane były m.in. stacje Wrocław Główny, Gdańsk Główny, Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna jak i przystanki np. Solec Wielkopolski, Tychy Lodowisko czy Brzeźnica Bychawska.

 

Wyniki kontroli potwierdzają, że wszystkie rozkłady jazdy pociągów zostały umieszczone w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pasażerów. Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz naruszenia przez zarządcę infrastruktury przepisów dotyczących obowiązku podania do publicznej wiadomości przyszłego rozkładu jazdy pociągów.