Wydarzenia

UTK zaprezentował kolejne wytyczne dla jednostek notyfikowanych

Niedopuszczalne jest ujmowanie jako warunków lub ograniczeń eksploatacji konieczności przeprowadzenia oceny ryzyka lub dodatkowych oględzin i innych środków nadzoru ryzyka w sytuacji niedokończenia badań podsystemu. Niedopuszczalne jest również ujmowanie jako warunków lub ograniczeń eksploatacyjnych konieczności realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, które producent podsystemu ma obowiązek respektować niezależnie od oceny zgodności.

Informacja UTK

Dodaj komentarz