Pasażer

W Tczewie powstał tymczasowy dworzec PKP

Na dworcu PKP w Tczewie funkcjonuje już tymczasowy dworzec kontenerowy. Przeniesienie obsługi podróżnych do czasowego obiektu pozwoli zintensyfikować prace wewnątrz modernizowanego budynku.

Jak wygląda obecnie dworzec tymczasowy? W obiekcie stworzono kilka kas oraz przestrzeń, w której można oczekiwać na pociąg. Budynek jest dobrze oznakowany i dostosowany do osób o ograniczonej mobilności.

Wyodrębnienie osobnej przestrzeni dla pasażerów pozwoli zintensyfikować prace budowlane oraz roboty montażowe w ramach instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji w budynku dworca PKP Tczew.

Na dworcu tymczasowym obsługa podróżnych będzie prowadzona do momentu zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie dworca w Tczewie, czyli do I połowy 2021 roku.

Przebudowa dworca w Tczewie

Prace budowlane na dworcu w Tczewie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wszystkie roboty rozbiórkowe zostały już zakończone, a obecnie trwają prace konstrukcyjne. W maju zamontowane zostaną ruchome schody. Wykonawca rozpoczyna właśnie prace na elewacji i przechodzi do robót wykończeniowych.

Co się zmieni dzięki inwestycji? Przede wszystkim stan techniczny i estetyka obiektu. Przestrzeń dworca zostanie dostosowana do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z wózkami dziecięcymi czy ciężkim bagażem oraz osób starszych. Po zakończeniu przebudowy dworca ruch pieszy zostanie poprowadzony przez plac z lokomotywą do nowego wejścia do budynku, zlokalizowanego w jego północnym szczycie, a następnie przez wnętrze aż do kładki pieszej nad torami. Powstały ciąg komunikacyjny pozwoli na włączenie do użytkowania komercyjnego powierzchni znajdujących się na kondygnacji -1.

Dodatkowy ciąg komunikacyjny dla osób o ograniczonej mobilności będzie przeprowadzony przez: pochylnię przy wejściu od strony placu z lokomotywą, istniejące wejście do budynku z poziomu terenu, windę, łączącą ze sobą poziom peronu, poziom -1, poziom 0 i poziom kładki nad torami. Powstaną trasy łączące miejsca dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się: wejścia i wyjścia, kasy, parking, poczekalnie, toalety, ścieżki dotykowe składające się z pasów prowadzących, pól uwagi i znaków skrzyżowania oraz stojące tablice z dotykowymi mapami dworca przy wejściach głównych, stanowiące zapis przebiegu ścieżki dotykowej – w formie wypukłych guzków zapisanych w alfabecie Braille’a.

Zmieni się również plac przed dworcem. Po modernizacji staną tu nowe ławki oraz  stojaki na rowery ze stacją naprawy rowerów. Zostanie wymieniona nawierzchnia, zainstalowane będzie nowe oświetlenie, posadzona zostanie roślinność.

Przebudowa dworca kolejowego w Tczewie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych. Wartość inwestycji to około 17,3 mln zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma POLEKO BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Dodaj komentarz