Pasażer

W Tczewie powstał tymczasowy dworzec PKP

Na dworcu PKP w Tczewie funkcjonuje już tymczasowy dworzec kontenerowy. Przeniesienie obsługi podróżnych do czasowego obiektu pozwoli zintensyfikować prace wewnątrz modernizowanego budynku.

Jak wygląda obecnie dworzec tymczasowy? W obiekcie stworzono kilka kas oraz przestrzeń, w której można oczekiwać na pociąg. Budynek jest dobrze oznakowany i dostosowany do osób o ograniczonej mobilności.

Wyodrębnienie osobnej przestrzeni dla pasażerów pozwoli zintensyfikować prace budowlane oraz roboty montażowe w ramach instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej oraz klimatyzacji w budynku dworca PKP Tczew.

Na dworcu tymczasowym obsługa podróżnych będzie prowadzona do momentu zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie dworca w Tczewie, czyli do I połowy 2021 roku.

Przebudowa dworca w Tczewie

Prace budowlane na dworcu w Tczewie przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wszystkie roboty rozbiórkowe zostały już zakończone, a obecnie trwają prace konstrukcyjne. W maju zamontowane zostaną ruchome schody. Wykonawca rozpoczyna właśnie prace na elewacji i przechodzi do robót wykończeniowych.

Co się zmieni dzięki inwestycji? Przede wszystkim stan techniczny i estetyka obiektu. Przestrzeń dworca zostanie dostosowana do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami, podróżujących z wózkami dziecięcymi czy ciężkim bagażem oraz osób starszych. Po zakończeniu przebudowy dworca ruch pieszy zostanie poprowadzony przez plac z lokomotywą do nowego wejścia do budynku, zlokalizowanego w jego północnym szczycie, a następnie przez wnętrze aż do kładki pieszej nad torami. Powstały ciąg komunikacyjny pozwoli na włączenie do użytkowania komercyjnego powierzchni znajdujących się na kondygnacji -1.