Inwestycje

Nad torami trasy Rail Baltica powstanie wiadukt

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na budowę wiaduktu nad torami na trasie Rail Baltica. Nowy obiekt powstanie w Uhowie, w woj. podlaskim, na linii kolejowej CzyżewBiałystok.

Wiadukt gotowy ma być w listopadzie br. i wchodzić będzie w skład obwodnicy Uhowa. Zastąpi przejazd kolejowo-drogowy i połączy zmodernizowaną ul. Kolejową z drogą wojewódzką nr 682

W ramach modernizacji odcinka WarszawaBiałystok, PKP PLK wybudują również przejście podziemne dla pieszych. Zapewni ono bezpieczne połączenie z przystankiem kolejowym. Przejście będzie wykonane podczas realizacji odcinka CzyżewBiałystok. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy zyskają bezpieczny bezkolizyjny przejazd i przejście przez tory.

– Budowa wiaduktu drogowego stanowi brakujący element obwodnicy Uhowa. Podpisana dziś umowa to kolejny etap dopełnienia tej bardzo ważnej dla mieszkańców regionu inwestycji. Przypomnę, że w grudniu ubiegłego roku oddaliśmy do użytku obwodnice Markowszczyzny i Turośni Dolnej, które tak jak powstająca obwodnica Uhowa, są częścią modernizowanych dróg wojewódzkich nr 681 i 682 – powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

 

O inwestycji mówił także prezes Zarządu PKP PLK.

– Konsekwentnie realizujemy kolejne etapy prac między Warszawą a Białymstokiem, na międzynarodowej trasie Rail Baltica i wykorzystujemy współfinansowanie ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Wiadukt w Uhowie będzie kolejnym bezkolizyjnym skrzyżowaniem, które zwiększa bezpieczeństwo podróży koleją, ale także istotnie poprawi i usprawni system komunikacji drogowej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

 

Inwestycja realizowana jest wspólnie z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Zakres prac obejmuje budowę wiaduktu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt będzie miał 130 m długości i ponad 25 m szerokość.

Finansowanie to 10,4 mln zł netto w ramach Krajowego Programu Kolejowego – projektu „Prace na linii E75 na odcinku CzyżewBiałystok” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest odpowiedzialny za sfinansowanie nadzoru autorskiego oraz obsługi laboratoryjnej. Umowa z wykonawcą, firmą Budrex sp. z o.o. została podpisana dzisiaj (11 maja 2020 r.) w Białymstoku. Wykonawca ma zakończyć prace w listopadzie.

Nowy wiadukt w Uhowie to pierwszy z 33 obiektów, które zostaną wybudowane pomiędzy Białymstokiem i Czyżewem na międzynarodowej trasie kolejowej Rail Baltica. Jedenaście bezkolizyjnych skrzyżowań zwiększających bezpieczeństwo ruchu powstanie też na odcinku z Warszawy do Małkini w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”.

Dodaj komentarz