Adam Musiał Konflikt w Ukrainie Opinie ekspertów Raport z Polski

Wojna rosyjsko-ukraińska to silny cios w łańcuchy dostaw z Chin [KOMENTARZ]

Wojna rosyjsko-ukraińska, to nie tylko wielka tragedia ludzi. To również bardzo negatywny bodziec ekonomiczny w drodze do stabilizacji gospodarczej Europy i Polski.

 

Bardzo jasno pokazał to dzisiejszy WIG20, spadając o ponad 12%. Z punktu widzenia obu gospodarek, to kolejny silny cios w łańcuchy dostaw z Chin. Ukraina to alternatywna dla Białorusi  droga kolejowa do Europy, a należy pamiętać, że Łukaszenka groził już zamknięciem Jedwabnego Szlaku przez Białoruś. Paradoksalnie, Ukraina właśnie zniosła zakaz nałożony przez Koleje Ukraińskie przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy. Należy też pamiętać, że większość Jedwabnego Szlaku wiedzie przez terytorium Rosji, która w ramach reperkusji za nałożone sankcje, może ograniczyć transport kolejowy przez swoje terytorium. Oczywistym jest również fakt, że konflikt zbrojny na Ukrainie bezpośrednio wpłynie na poziom wymiany handlowej z naszym krajem, w tym biznes dotyczący branży kolejowej. A kontaktów z Ukrainą mamy sporo

Adam Musiał,
Dyrektor Generalny
Polskiej Izby Producentów Urządzeń
i Usług na Rzecz Kolei

Dodaj komentarz